Xử lý khi OSPF không cài đặt tuyến đường bên ngoài trong bảng định tuyến

Đăng ngày: . Bởi: . Lượt xem bài: 821

Khi tái phân phối OSPF bất kỳ tuyến đường, cho dù kết nối tĩnh, hoặc từ một giao thức định tuyến khác nhau, nó sẽ tạo ra một LSA Type 5 cho những tuyến đường bên ngoài. Các LSA Type 5 đã flood tất cả các router OSPF, ngoại trừ những router trong khu vực stub và NSSA. Đôi khi, vấn đề là các tuyến đường bên ngoài ở trong cơ sở dữ liệu OSPF nhưng không được cài đặt trong bảng định tuyến.

Những nguyên nhân phổ biến nhất của vấn đề này như sau:
• Địa chỉ chuyển tiếp không biết đến thông qua intra-area hoặc interarea.
• ABR không tạo ra Type 4 summary LSAs.

1. Địa chỉ chuyển tiếp không biết đến thông qua intra-area hoặc interarea
Khi OSPF học một LSA bên ngoài, nó đảm bảo rằng địa chỉ chuyển tiếp được biết đến thông qua intra-area hoặc interarea OSPF trước khi cài đặt nó vào bảng định tuyến. Nếu địa chỉ chuyển tiếp không biết thông qua intra-area hoặc đường interarea, OSPF sẽ không cài đặt các tuyến đường trong bảng định tuyến. Điều này phù hợp với tiêu chuẩn RFC 2328.

Mo hinh

R1 là nhìn thấy địa chỉ chuyển tiếp học qua OSPF bên ngoài vì R3 có phân phối lại kết nối trong router ospf. Điều này cũng bao gồm các mạng con địa chỉ chuyển tiếp, đó là 131.108.0.4/26. Ngoài ra, các tuyến đường nội bộ khu vực cho mạng con này bị ức chế bởi vì R2 R2 được tóm tắt 131.108.0.0/16. Bởi vì các tuyến đường cụ thể hơn là luôn luôn ưa thích, R1 thích các tuyến đường bên ngoài cụ thể hơn về 131.108.0.4/26 trên các tuyến đường tóm tắt ít cụ thể của 131.108.0.0/16.
Vấn đề này có thể được giải quyết trong hai cách:
• Không tóm tắt ở ABR.
• Lọc các kết nối mạng bị phân phối vào OSPF tại ASBR.
Để thực hiện các giải pháp đầu tiên, đi đến ABR và loại bỏ các lệnh vi khu vực.
R2#
router ospf 1
network 131.108.1.0 0.0.0.255 area 0
network 131.108.0.0 0.0.0.255 area 2
no area 2 range 131.108.0.0 255.255.255.0

Hoặc cấu hình mới trên R3:
R3#
router ospf 1
redistribute rip subnets route-map no_connected
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 2
router rip
network 131.108.0.0
route-map no_connected permit 10
match ip address 1
access-list 1 permit 200.200.200.0 0.0.0.255\

2. ABR không tạo ra LSA Type 4 summary
ASBR không tạo ra các LSA Type 4 summary nếu nó không kết nối với khu vực 0. Để tạo ra một bản LSA summary của Type 3 hoặc Type 4, một bộ định tuyến phải có một kết nối vào khu vực 0. Kết quả là, các tuyến đường bên ngoài sẽ không được cài đặt trong mạng.

Giải pháp:
Để giải quyết vấn đề này, kết nối với R2 đến khu vực 0 hoặc tạo ra một liên kết ảo.
Ví dụ tạo liên kết ảo bằng câu lệnh
R1#
router ospf 1
area 2 virtual-link 131.108.2.2

R2#
router ospf 1
area 2 virtual-link 131.108.2.1

Nguyễn Minh Hải – VnPro

Comments

comments

Xem thêm : 

Hãy like nếu bạn thích bài này

Mọi bình luận cho bài viết xin viết bằng tiếng Việt có dấu . Xin cảm ơn!
Paste your AdWords Remarketing code here