VPN Client – Step by Step

Đăng ngày: . Bởi: . Lượt xem bài: 107576

Tạo kết nối mới
Sau khi cài đặt chương VPN Client
1. Kích hoạt chương trình VPN Client

H1

2. Chọn nút New để tạo một kết nối mới

H2

3. Nhập tên để định danh và mô ta cho kết nối mới, sau đó chọn Next

4. Hộp thoại kế tiếp sẽ yêu cầu hostname hoặc địa chỉ IP của Server, đây là thiết bị VPN Server mà Client sẽ kết nối đến

H3

5. Sau khi nhập địa chỉ, chọn Next, hộp thoại kế tiếp sẽ yêu thông tin về nhóm (được tạo ở Server) hay chứng thực số để xác thực Client, sau đó chọn Next

h4

6. Nhấn Finish để kết thúc qua trình tạo phần tử kết nối mới

H5

7. Hộp thoại sẵn sàng cho tiến trình kết nối xuất hiện

H6

8. Chọn Connect để tạo phiến kết nối
9. Tiến trình thực hiện phiên kết nối

H9

10. Hộp thoại yêu cầu xác thực người dùng xuất hiện
11. Sau khi nhập thông tin vế Username, Password, Domain người dùng sẳn sàng sử dụng tài nguyên qua kết nối VPN

 

Comments

comments

Xem thêm :  ,,,,

Hãy like nếu bạn thích bài này

Mọi bình luận cho bài viết xin viết bằng tiếng Việt có dấu . Xin cảm ơn!
Paste your AdWords Remarketing code here