Thực hiện cấu hình chuyển đổi IPv4 sang IPv6: Cấu hình “Tunnel MCT” (bước 4) – end

Đăng ngày: . Bởi: . Lượt xem bài: 18654

Bước 4: Cấu hình “Tunnel MCT” full-mesh giữa các Router. Dùng interface loopback của các Router làm tunnel source và tunnel destination.

Theo mô hình ta có đường hầm nối R1-R2, R1-R3, R2-R3. Interface loopback IPv6 ở 2 bên R1-R2, R1-R3, R2-R3 ping thông với nhau qua hệ thống chạy định tuyến IPv4 (ở bước 3) thông qua đường hầm. Do đó ta cấu hình các Router như sau:
R1(config)#int tunnel 1
R1(config-if)#no ip add
R1(config-if)#ipv6 address 12::1/64
R1(config-if)#tunnel source lo 1
R1(config-if)#tunnel destination 10.1.1.2
R1(config-if)#tunnel mode ipv6ip
R1(config-if)#exit
R1(config)#int tunnel 11
R1(config-if)#no ip add
R1(config-if)#ipv6 address 13::1/64
R1(config-if)#tunnel source lo 1
R1(config-if)#tunnel destination 10.1.2.2
R1(config-if)#tunnel mode ipv6ip
R1(config-if)#end

R2(config)#int tunnel 2
R2(config-if)#no ip add
R2(config-if)#ipv6 address 12::2/64
R2(config-if)#tunnel source lo 2
R2(config-if)#tunnel destination 10.1.1.1
R2(config-if)#tunnel mode ipv6ip
R2(config-if)#exit
R2(config)#int tunnel 22
R2(config-if)#no ip add
R2(config-if)#ipv6 address 23::1/64
R2(config-if)#tunnel source lo 2
R2(config-if)#tunnel destination 10.1.3.2
R2(config-if)#tunnel mode ipv6ip
R2(config-if)#end

R3(config)#int tunnel 3
R3(config-if)#no ip add
R3(config-if)#ipv6 address 13::2/64
R3(config-if)#tunnel source lo 3
R3(config-if)#tunnel destination 10.1.2.1
R3(config-if)#tunnel mode ipv6ip
R3(config-if)#exit
R3(config)#int tunnel 33
R3(config-if)#no ip add
R3(config-if)#ipv6 address 23::2/64
R3(config-if)#tunnel source lo 3
R3(config-if)#tunnel destination 10.1.3.1
R3(config-if)#tunnel mode ipv6ip
R3(config-if)#end

Kiểm tra kết quả bằng các câu lệnh show ipv6 interface brief

 

Hinh 6. 17 Show ipv6 interface brief tren R1

Show ipv6 interface brief trên R1

Hinh 6. 18 Show ipv6 interface brief tren R2

Show ipv6 interface brief trên R2

Hinh 6. 19 Show ipv6 interface brief tren R3

Show ipv6 interface brief trên R3

Tiến hành ping trên các Router

Hinh 6. 20 Ping trenRouter R1

Ping trên Router R1

Hinh 6. 21 Ping trenRouter R2

Ping trên Router R2

Hinh 6. 22 Ping trenRouter R3

Ping trên Router R3

Nguyễn Đình Việt – VnPro

Mời các bạn xem các phần cấu hình trước:
Thực hiện cấu hình chuyển đổi IPv4 sang IPv6 (phần 1): gán IP, ping, loopback
Thực hiện cấu hình chuyển đổi IPv4 sang IPv6 (phần 2): static route, RIPng
Thực hiện cấu hình chuyển đổi IPv4 sang IPv6 (phần 3): EIGRP, OSPFv3
Thực hiện cấu hình chuyển đổi IPv4 sang IPv6: Cấu hình “Tunnel MCT” (bước 1)Thực hiện cấu hình chuyển đổi IPv4 sang IPv6: Cấu hình “Tunnel MCT” (bước 2 & 3)

Comments

comments

Xem thêm : 

Hãy like nếu bạn thích bài này

Mọi bình luận cho bài viết xin viết bằng tiếng Việt có dấu . Xin cảm ơn!
Paste your AdWords Remarketing code here