Thiết lập quan hệ láng giềng trong BGP

Đăng ngày: . Bởi: . Lượt xem bài: 2294

Một Router chạy giao thức BGP gọi là BGP Speaker, các BGP Speaker sẽ thiết lập mối quan hệ láng giềng để trao đổi thông tin, quá trình này được gọi là Peer relaytionship hay neighbor relationship.

bgp-co-ban

– Idle: Idle là trạng thái ban đầu của neighbor, trong trạng thái này nó sẽ từ chối tất cả các phiên kết nối đến. Sau khi BGP bắt đầu chạy, một phiên TCP được khởi tạo đến remote peer. Lúc này Router hiện tại sẽ chuyển sang trạng thái Connect và bắt đầu lắng nghe xem kết nối có được khởi tạo bởi remote peer hay không.

– Connect: Trong trạng thái Connect, local Router (Router đang xét) đang đợi cho phiên TCP được hoàn thành. Nếu thành công, local Router sẽ gửi một thông điệp Open đến remote peer và chuyển sang trạng thái OpenSent.

– Active: Trong trạng thái Active, local Router sẽ thử khởi tạo một phiên làm việc TCP với peer của nó. Nếu phiên làm việc được thiết lập thành công, một thông điệp Open sẽ được gửi và local Router chuyển sang trạng thái OpenSent. Nếu phiên TCP kết nối thất bại, local Router sẽ khởi tạo một phiên khác, thiết lập thông số ConnectRetry về 0, và chuyển về trạng thái Connect.

– Opensend: Router chuyển qua trạng thái OpenSent khi việc kết nối TCP được hoàn tất. Local Router gửi một thông điệp BGP Open và đợi một thông điệp Open từ phía remote peer. Khi một thông điệp Open hợp lệ được nhận, local Router bắt đầu gửi các thông điệp Keepalive đến remote Router. Các peers sẽ kiểm tra các thông số và local Router chuyển sang trạng thái OpenConfirm.

– Openconfirm: Khi local Router nhận một thông điệp Open hợp lệ từ remote peer, Router sẽ chuyển qua trạng thái OpenConfirm. Local Router gửi các thông điệp Keepalive đến peer và chờ một thông điệp Keepalive được gửi lại.

– Established: Router đạt đến trạng thái này khi một thông điệp Keepalive được nhận trong khi đang ở trạng thái OpenConfirm. Khi đạt đến trạng thái này cũng là lúc quan hệ láng giềng được thiết lập. Lúc này các BGP peers có thể trao đổi thông tin định tuyến với nhau và chỉ có thể trao đổi khi các peers đạt đến trạng thái Established.

Hà Phùng Khắc Thăng – VnPro

Comments

comments

Xem thêm : 

Hãy like nếu bạn thích bài này

Mọi bình luận cho bài viết xin viết bằng tiếng Việt có dấu . Xin cảm ơn!
Paste your AdWords Remarketing code here