By

VPN Client – Step by Step

VPN Client – Step by Step

Viết ngày bởi

Tạo kết nối mới Sau khi cài đặt chương VPN Client 1. Kích hoạt chương trình VPN Client 2. Chọn nút New để tạo một kết nối mới 3. Nhập tên để định danh và mô ta cho kết nối mới, sau đó chọn Next 4. Hộp thoại kế tiếp sẽ yêu cầu hostname hoặc […]

Paste your AdWords Remarketing code here