Routing & Switching

Là trung tâm duy nhất trong cả nước phát hành hơn 20 quyển sách mạng labpro tiếng Việt

Giáo trình VnPro được cập nhật, nâng cấp thường xuyên theo chuẩn giáo trình quốc tế

CCNA Routing and Switching LabPro web 16 14
CCNA Routing
& Switching
Giá: 150.000 VNĐ
CCIE R&S
Giá: 150.000 VNĐ
CCNP LABPRO TSHOOT
Giá: 120.000 VNĐ

biaroute_vnpro_2016

bia-ccnp-labpro-switch 18
CCNP LABPRO ROUTE
version 2 (Sách Mới)
Giá: 150.000 VNĐ
CCNP LABPRO SWITCH
Version 2 (Sách Mới)
Giá: 180.000 VNĐ
Ôn thi Tshoot
Giá: 80.000 VNĐ
15 11 HD hoc CCNA ROUTING & SWITCHING_web
CCNP LABPRO ISCW
Giá: 120.000 VNĐ
Ôn thi Switch
Giá: 100.000 VNĐ

 Hướng Dẫn Học

CCNA R&S

Giá : 180.000 VNĐ

 

buynow_button

Paste your AdWords Remarketing code here