Ôn thi Switch trong 24h

Đăng ngày: . Bởi: . Lượt xem bài: 2487

11

Tác giả              : Nguyễn Minh Hài

Nhà xuất bản  : Thông Tin và Truyền Thông

Năm xuất bản : 2011

Giá sách           : 100.000 VNĐ

Giảm giá ngày Thứ 2 BÙNG NỔ:   90.000 VNĐ   100.000 VNĐ

Nội dung :    buynow_button

  • Người đọc có cái nhìn bao quát hết chương trình Switch.
  • Hệ thống lại toàn bộ kiến thức của Switch.
  • Các ý tưởng được đúc kết, cô đọng lại.
  • Thích hợp cho việc ôn tập lại chương trình Switch.
  • Trình bày một số câu hỏi và hướng giải quyết thường xuất hiện trong kỳ thi quốc tế.
  • Tạo cảm giác tự tin cho người đọc vượt qua được kỳ thi quốc tế.
MỤC LỤC

Lời nói đầu.

Chương trình CCNP.

Thuật ngữ và từ viết tắt..

Chương 1: VLAN, TRUNK, VTP..

1.1. VLAN.

1.1.1. Cấu hình VLAN và gán port cho các VLAN.

1.1.2. Triển khai các mô hình VLAN khác nhau.

1.2. TRUNK.

1.3. Vlan Trunking Protocol.

CÂU HỎI ÔN TẬP.

Chương 2: ETHERCHANNEL.

2.1. PAgP (Port Aggregation Protocol).

2.2. LACP (Link Aggregation Control Protocol).

CÂU HỎI ÔN TẬP.

Chương 3: ĐỊNH TUYẾN VLAN.

3.1. Inter-Vlan Routing.

3.2. Switch Virtual Interface (SVI).

CÂU HỎI ÔN TẬP.

Chương 4: GIAO THỨC CÂY MỞ RỘNG (SPANNING TREE PROTOCOL)

4.1. Hoạt động của Spanning Tree Protocol truyền thống 802.1D.

4.1.1. Root Switch (hay còn gọi là Root Bridge).

4.1.2. Root Port..

4.1.3. Designated Port..

4.2. Hoạt động của RSTP 802.1W: cải tiến sự hội tụ của STP truyền thống (802.1D)

4.3. Hoạt động của PVST.

4.4. Hoạt động của Multiple Spanning Tree Protocol 802.1S.

4.5. Bảo vệ cây STP.

4.5.1. Root Guard.

4.5.2. BPDU Guard.

4.5.3. Loop Guard.

CÂU HỎI ÔN TẬP..

Chương 5: XÂY DỰNG MẠNG CÓ TÍNH DỰ PHÒNG CAO ( HIGH AVAILABILITY) VÀ CÁC GIAO THỨC SỬ DỤNG

5.1. HSRP..

5.1.1. Default-gateway của HSRP.

5.1.2. Load Balancing trong HSRP.

5.2. VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol).

5.3. GLBP (Gateway Load Balance Protocol).

CÂU HỎI ÔN TẬP.

Chương 6: BẢO MẬT TRÊN SWITCH.

6.1. Port-security.

6.2. Vlan Access List (VACL).

6.3. Private Vlan.

6.3.1. Đặc điểm của Private Vlan.

6.3.2. Cấu hình Private Vlan.

Chương 8: VoIP.

Chương 9: TỔNG HỢP CÂU HỎI ÔN TẬP.

Tài liệu tham khảo

VnPro

Comments

comments

Xem thêm : 

Hãy like nếu bạn thích bài này

Mọi bình luận cho bài viết xin viết bằng tiếng Việt có dấu . Xin cảm ơn!