Nhà lưu danh

Đăng ngày: . Bởi: . Lượt xem bài: 154168

VnPro có đội ngũ giảng viên đều đạt trình độ từ CCNP® trở lên.

CCIEs® Lab
 1. Phùng Lê Thanh Tùng ngày 10/10/2007 CCIE#19050
 2. Đặng Hồng Minh ngày 04/01/2008 CCIE#19710
 3. Hà Đức Bình ngày 23/06/2008 CCIE#21256
CCIE® WRITTEN
 1. Huỳnh Trấn Quốc (VnPro)
 2. Trần Hồng Hoàng ngày 19/1/2006 với 860 điểm
 3. Phạm Ngọc Bảo ngày 19/1/2006 với 820 điểm
 4. Nguyễn Dzoãn Phú (TIC) ngày 23/1/2006 với 810 điểm
 5. Lê Văn Cương (PTIT)
 6. Bùi Nguyễn Hoàng Long ngày 13/3/2006 với 820 điểm
 7. Nguyễn Tấn Phát ngày 22/3/2006 với 820 điểm
 8. Hà Đức Bình ngày 18/3/2006 với 700 điểm
 9. Lê Trường Sơn ngày 7/4/2006 với 890 điểm
 10. Nguyễn Hữu Chí ngày 8/4/2006 với 770 điểm
 11. Võ Quốc Thuần ngày 5/6/2006 với kết quả 80%
 12. Nguyễn Ngọc Giang ngày 5/6/2006 với kết quả 88%
 13. Nguyễn Văn Nam ngày 12/6/2006 với kết quả 74%
 14. Đặng Hồng Minh ngày 9/9/2006 với kết quả 84%
 15. Hoàng Anh Tuấn ngày 28/9/2006 với kết quả 92%
 16. Ngô Viết Phương Khoa ngày 21/10/2006 với kết quả 84%
 17. Lê Thành Giang ngày 2/12/2006 với kết quả 92%
 18. Trương Anh Tuấn ngày 6/12/2006 với kết quả 96%
 19. Trương Công Đại ngày 6/12/2006 với kết quả 96%
 20. Nguyễn Gia Huấn ngày 7/12/2006 với kết quả 97%
 21. Trần Đặng Minh Khoa ngày 10/5/2007 với kết quả 100%
 22. Võ Nhân Văn ngày 17/5/2007 với kết quả 99%
 23. Lê Nhật Huy ngày 03/06/2007 với kết quả 99%
 24. Trịnh Hoàng Hiệp ngày 07/06/2007 với kết quả 99%
 25. Nguyễn Chí Trung ngày 07/06/2007 với kết quả 98%
 26. Lương Khánh ngày 07/06/2007 với kết quả 96%
 27. Lê Đình Đăng Quang ngày 07/06/2007 với kết quả 97%
 28. Nguyễn Quang Lâm ngày 07/06/2007 với kết quả 95%
 29. Nguyễn Song Huy ngày 08/06/2007 với kết quả 97%
 30. Nguyễn Hải Nam ngày 09/06/2007 với kết quả 97%
 31. Ngô Thế Gioan ngày 20/02/2008 với kết quả 99%
 32. Nguyễn Hoàng Vũ ngày 04/03/2008 với kết quả 92%
 33. Trịnh Khắc Công ngày 28/03/2008 với kết quả 97%
 34. Nguyễn Việt Phương ngày 21/05/2008 với kết quả 97%
 35. Du Hòang Vũ ngày 26/09/2008 với kết quả 87%
 36. Bùi Quang Tiến ngày 7/10/2008 với kết quả 85%
 37. Hùynh Đức Trí ngày 11/10/2008 với kết quả 87%
 38. Nguyễn Tuấn Hải ngày 14/10/2008 với kết quả 95%
 39. Võ Thanh Sơn ngày 21/10/2008 với kết quả 97%
 40. Mai Hữu Nhật Quang ngày 23/10/2008 với kết quả 91%
CCSP®
3. Phạm Văn Tuyền pass

 • SCND (642-552) ngày 13/07/2007 với 1000 điểm
 • SNPA (642-523) ngày 25/08/2007 với 1000 điểm

2. Nguyễn Minh Đức pass

 • SCND (642-552) ngày 07/06/2007 với 1000 điểm
 • SNRS (642-503) ngày 07/08/2007 với 972 điểm
 • SNPA (642-523) ngày 25/08/2007 với 965 điểm

1. Tạ Lê Hoàng Khương pass SCND (642-552) ngày 09/06/2007 với 1000 điểm

 

 

CCNP®
237. Nguyễn Xuân Tâm Lạc pass BSCI ngày 7/7/2008 với 911 điểm236. Lê Đức Phương pass Composite ngày 21/6/2008 với 975 điểm

235. Mai Quang Đức pass ONT ngày 13/6/2008 với 1000 điểm

234. Lê Anh Huy pass BSCI ngày 12/6/2008 với 966 điểm

233. Trần Thế Luân pass BSCI ngày 10/6/2008 với 977 điểm

232. Bùi Anh Tuấn pass Composite ngày 6/6/2008 với 1000 điểm

231. Nguyễn Thế Vinh CCNP Certified

230. Lê Nguyễn Nam Phương pass BSCI ngày 16/5/2008 với 911 điểm

229. Đặng Thanh Hưởng pass ISCW ngày 21/04/2008 với 1000 điểm

228. Phạm Hoàng Tuấn Kiệt pass BSCI ngày 21/4/2008 với 1000 điểm

227. Đoàn Nguyễn Thế Luân pass ISCW ngày 19/03/2008 với 1000 điểm

226. Trần Đức Trí Dũng pass BSCI ngày 18/4/2008 với 933 điểm

225. Đoàn Nguyên Hưng pass BSCI ngày 17/4/2008 với 988 điểm

224. Phan Phước Trung CCNP Certified

223. Nguyễn Ngọc Thắng pass BCMSN ngày 14/4/2008 với 1000 điểm

222. Nguyễn Trung Dũng pass Composite ngày 8/4/2008 với 912 điểm

221. Vũ Bá Tuấn pass BSCI ngày 5/4/2008 với 911 điểm

 

220. Huỳnh Xuân Quang pass BSCI ngày 28/3/2008 với 955 điểm

 

219. Ngô Quốc Khánh CCNP Certified

 

218. Nguyễn Thanh Tuấn CCNP Certified

 

217. Dương Văn Hòa pass

– BSCI ngày 21/3/2008 với 977 điểm
BCMSN ngày 18/4/2008 với 966 điểm

 

216. Nguyễn Xuân Vũ CCNP Certified

 

215. Hoàng Trung Hiếu pass ISCW ngày 12/03/2008 với 1000 điểm

 

214. Nguyễn Thành Lộc pass ISCW ngày 10/03/2008 với 989 điểm

 

213. Trần Quang Thắng pass BSCI ngày 3/3/2008 với 933 điểm

 

212. Lương Thành Tài pass BSCI ngày 1/3/2008 với 988 điểm

 

211. Nguyễn Xuân Vũ pass Composite ngày 25/2/2008 với 1000 điểm

 

210. Nguyễn Hoàng Việt pass BSCI ngày 21/2/2008 với 1000 điểm

 

209. Trần Minh Mẫn pass ONT ngày 20/2/2008 với 1000 điểm

 

208. Lương Thành Trung pass BCMSN ngày 19/2/2008 với 966 điểm

 

207. Võ Quốc Lê Vi pass BCMSN ngày 18/2/2008 với 977 điểm

 

206. Nguyễn Phương Duy pass BCMSN ngày 18/2/2008 với 966 điểm

 

205. Văn Khải Nguyên pass BCMSN ngày 14/2/2008 với 988 điểm

 

204. Phạm Quang Chiến pass BSCI ngày 1/2/2008 với 989 điểm

 

203. Huỳnh Trung Tín pass BSCI ngày 23/01/2008 với 1000 điểm

 

202. Huỳnh Đức Long pass BSCI ngày 24/01/2008 với 866 điểm

 

201. Nguyễn Xuân Du pass BSCI ngày 30/01/2008 với 977 điểm

 

200. Trần Nguyễn Minh Châu pass BSCI ngày 3/2/2008 với 955 điểm

 

199. Cao Trần Đình Nhật pass ISCW ngày 2/2/2008 với 978 điểm

 

198. Trương Phan Anh Tuấn pass BCMSN ngày 2/2/2008 với 977 điểm

 

197. Nguyễn Bảo Thuận pass BCMSN ngày 10/1/2008 với 966 điểm

 

196. Đặng Công Bình pass BCMSN ngày 7/1/2008 với 988 điểm

 

195. Nguyễn Anh Khoa pass ISCW ngày 28/12/2007 với 1000 điểm

 

194. Phạm Nguyễn Phi pass BSCI ngày 23/12/2007 với 968 điểm

 

193. Lâm Tuấn Hiển pass ISCW ngày 19/12/2007 với 936 điểm

 

192. Nhâm Chấn Vĩ pass

– BCMSN ngày 18/09/2007 với 1000 điểm
– BSCI ngày 29/12/2007 với 978 điểm

 

191. Trần Minh Đông pass BCMSN ngày 15/09/2007 với 989 điểm

 

190. Nguyễn Lê Trung Hiếu pass BCMSN ngày 13/09/2007 với 978 điểm

 

189. Nguyễn Thành Nam pass

– BCMSN ngày 11/09/2007 với 978 điểm
– BSCI ngày 31/01/2008 với 933 điểm

 

188. NGUYỄN THANH SƠN pass Composite ngày 30/08/2007 với 982 điểm

 

187. ĐINH KHẮC QUỐC pass BSCI ngày 31/08/2007 với 989 điểm

 

186. Trần Quốc Thanh pass
– BSCI ngày 28/08/2007 với 957 điểm
– ISCW ngày 29/12/2007 với 978 điểm

 

185. Trần Trung Trực pass BSCI ngày 28/08/2007 với 978 điểm

 

184. Nguyễn Tấn Vương pass
– BSCI ngày 23/08/2007 với 968 điểm
– ISCW ngày 2/2/2008

 

183. Huỳnh Nguyên Chính CCNP Certified

 

182. Phan Đức Thọ pass Composite ngày 09/08/2007 với 818 điểm

 

181. Trương Ngọc Hùng pass BSCI ngày 04/08/2007 với 968 điểm

 

180. Tôn Thất Bảo Sơn pass BSCI ngày 01/08/2007 với 957 điểm

 

179. Võ Anh Sơn pass BCMSN ngày 01/08/2007 với 1000 điểm

 

178. Nguyễn Hà Đạt Thịnh pass BSCI ngày 30/07/2007 với 893 điểm

 

177. Nguyễn Quốc Lễ pass
– BSCI ngày 18/07/2007 với 989 điểm
– ISCW ngày 12/12/2007 với 1000 điểm

 

176. Nguyễn Minh Kha CCNP Certified

 

175. Đỗ Thanh Sơn pass
– BSCI ngày 10/07/2007 với 989 điểm
– BCMSN ngày 3/2/2008 với 988 điểm

 

174. Lý Thanh Thiện pass BSCI ngày 10/07/2007 với 989 điểm

 

173. Trần Duy Khiêm pass
– BSCI ngày 07/07/2007 với 978 điểm
– BCMSN ngày 04/08/2007 với 989 điểm
– ONT ngày 15/09/2007 với 988 điểm

 

172. Nguyễn Ngọc Huy pass
– BCMSN ngày 25/09/2007 với 967 điểm
– BSCI ngày 03/07/2007 với 989 điểm

 

171. Trần Minh Nhân pass ISCW ngày 18/6/2007 với 977 điểm

 

170. Nguyễn Phú Quang Tuyên pass Composite ngày 11/06/2007 với 1000 điểm

 

169. Vũ Thanh Liêm pass Composite ngày 11/06/2007 với 991 điểm

 

168. Nguyễn Tiến Thành CCNP Certified

 

167. Nguyễn Dũng Tâm pass
– BCMSN ngày 08/06/2007 với 846 điểm
– ISCW ngày 29/12/2007 với 1000 điểm

 

165. Phạm Vân Bình pass BCMSN ngày 26/05/2007 với 956 điểm

 

164. Châu Đại Dương pass
– BCMSN ngày 22/05/2007 với 901 điểm
– ISCW ngày 10/11/2007 với 1000 điểm

 

163. Ngô Đào Anh Trí pass
– BCMSN ngày 27/4/2007 với 989 điểm
– BSCI ngày 03/08/2007 với 978 điểm

 

162. Lê Văn Hoàng Trung pass BSCI ngày 16/4/2007 với 944 điểm

 

161. Trần Đức Hà pass ISCW ngày 19/3/2007 với 1000 điểm

 

160. Dương Đình Trung Hiếu pass
– BCMSN ngày 17/3/2003 với 1000 điểm
– BSCI ngày 09/06/2007 với 851 điểm

 

159. Nguyễn Sơn Nam CCNP Certified

 

158. Lâm Phú Quý pass BSCI ngày 30/12/2006 với 978 điểm

 

157. Nguyễn Duy Sơn CCNP Certified

 

156. Nguyễn Đình Điền pass COMPOSITE ngày 30/12/2006 với 1000 điểm

 

155. Nguyễn Quang Huy pass BCMSN ngày 30/12/2006 với 975 điểm

 

154. Nguyễn Thị Minh Trâm pass
– BSCI ngày 30/12/2006 với 978 điểm
– BCMSN ngày 23/12/2007 với 943 điểm

 

153. Nguyễn Văn Đông pass

– ISCW ngày 19/3/2007 với 966 điểm
– COMPOSITE ngày 29/12/2006 với 1000 điểm

 

152. Nguyễn Bích Vân pass BSCI ngày 29/12/2006 với 967 điểm

 

151. Tôn Thất Nguyên CCNP Certified

 

150. Nguyễn Thị Mai Trang pass BSCI ngày 28/12/2006 với 901 điểm

 

149. Lê Quang Khánh pass BCMSN ngày 26/12/2006 với 950 điểm

 

148. Võ Thanh Sơn CCNP Certified

 

147. Trương Quang Nhật CCNP Certified

 

146. Võ Nhân Văn CCNP Certified

 

145. Nguyễn Quang Lâm CCNP Certified

 

144. Lê Hùng Thiên Phước pass BCMSN ngày 16/12/2006 với 1000 điểm

 

143. Hồ Thiện Bảo Lộc pass BSCI ngày 13/12/2006 với 989 điểm

 

142. Nguyễn Quang Phát pass BSCI ngày 13/12/2006 với 1000 điểm

 

141. Lê Huy Luyện pass COMPOSITE ngày 9/12/2006 với 978 điểm

 

140. Nguyễn Trung Hiếu pass BSCI ngày 9/12/2006 với 2006 điểm

 

139. Nguyễn Trí CCNP Certified

 

138. Lê Trung Kiên CCNP Certified

 

137. Phạm Vũ Khang CCNP Certified

 

136. Trịnh Khắc Công CCNP Certified

 

135. Phan Chánh Phong pass BCRAN ngày 2/12/2006 với 966 điểm

 

134. Huỳnh Minh Trí CCNP Certified

 

133. Phạm Hùng Thắng pass

– BCMSN ngày 27/04/2007 với 989 điểm
– BSCI ngày 28/11/2006 với 978 điểm
– QoS ngày 31/1/2008 với 940 điểm

 

132. Lê Đình Bảo pass
– BCMSN ngày 15/12/2006 với 950 điểm
– BSCI ngày 27/11/2006 với 956 điểm

 

131. Vương Duy Khang CCNP Certified

 

130. Đặng Trần Quốc Cường pass
– BCMSN ngày 9/12/2006 với 987 điểm
– CIT ngày 3/12/2006 với 1000 điểm
– BSCI ngày 25/11/2006 với 1000 điểm

 

129. Nguyễn Hoàng Vũ CCNP Certified

 

128. Ngô Tự Nhiên pass
– BSCI ngày 24/08/2007 978 điểm
– ISCW ngày 24/05/2007 với 943/1000 điểm
– BCMSN ngày 25/11/2006 với 1000 điểm

 

127. Đỗ Trung Thắng CCNP Certified

 

126. Hồng Vương Anh CCNP Certified

 

125. Nguyễn Việt Hùng CCNP Certified

 

124. Ngô Kim Thông CCNP Certified

 

123. Phan Vĩnh Lộc pass
– BCMSN ngày 14/09/2007 với 989 điểm
– ISCW ngày 19/3/2007 với 988 điểm
– BSCI ngày 12/11/2006 với 989 điểm

 

122. Phùng Thái Trung pass
– BCMSN ngày 9/11/2006 với 975 điểm
– ISCW ngày 28/12/2007 với 978 điểm

 

121. Hoàng Tùng Linh CCNP Certified

 

120. Phạm Đình Thông CCNP Certified

 

119. Ngô Trần Hoàng pass
– CIT ngày 30/12/2006 với 1000 điểm
– BCRAN ngày 5/11/2006 với 1000 điểm
– BCMSN ngày 8/5/2007 với 1000 điểm

 

118. Trần Hùng Dũng CCNP Certified

 

117. Nguyễn Phan Hoàng Nam pass
– CIT ngày 4/12/2006 với 1000 điểm
– BCMSN ngày 14/11/2006 với 1000 điểm
– BCRAN ngày 31/10/2006 với 1000 điểm

 

116. Lê Đình Khoa CCNP Certified

 

115. Lê Bá Duy Mẫn CCNP Certified

 

114. Quảng Trọng Nhân CCNP Certified

 

113. Lê Anh Tuấn pass
– CIT ngày 23/12/2006 với 1000 điểm
– BCMSN ngày 14/12/2006 với 1000 điểm
– BSCI ngày 26/10/2006 với 956 điểm

 

112. Bùi Thạch Sơn CCNP Certified

 

111. Ngô Thế Gioan CCNP Certified

 

110. Trần Thị Tố Uyên CCNP Certified

 

109. Ngô Quang Ca pass BCMSN ngày 20/9/2006 với 962 điểm

 

108. Nguyễn Công Trường CCNP Certified

 

107. Huỳnh Vĩ Dân CCNP Certified

 

106. Trần Đặng Minh Khoa CCNP Certified

 

105. Võ Nhật Thái Bình CCNP Certified

 

104. Trà Anh Phi CCNP Certified

 

103. Lê Vũ Quang Huy CCNP Certified

 

102. Trần Văn Việt CCNP Certified

 

101. Huỳnh Ngọc Phúc pass
– ISCW ngày 5/2/2007 với 954 điểm
– BCMSN ngày 29/8/2006 với 1000 điểm
– BSCI

 

100. Nguyễn Ngọc Phương Trúc CCNP Certified

 

99. Trịnh Vũ Thành CCNP Certified

 

98. Huỳnh Trí Viễn pass

– ISCW ngày 13/1/2007 với 966 điểm
– BCMSN ngày 26/8/2006 với 987 điểm

 

97. Hà Quốc Thái CCNP Certified

 

96. Lê Trọng Thiện pass BCMSN ngày 19/8/2006 với 1000 điểm

 

95. Đặng Tấn Phước CCNP Certified

 

94. Đỗ Thành Hưng CCNP Certified

 

93. Phạm Tiến Dũng CCNP Certified

 

92. Trương Văn Thanh Sang CCNP Certified

 

91. Trần Thành Trai CCNP Certified

 

90. Đặng Hoàng Khánh CCNP Certified

 

89. Trần Ngọc Minh CCNP Certified

 

88. Hoàng Anh Tuấn pass BSCI ngày 1/7/2006 với 1000 điểm

 

87. Nguyễn Đào Bảo Giang CCNP Certified

 

86. Lai Đại Quang CCNP Certified

 

85. Lương Khánh CCNP Certified

 

84. Tô Bá Lâm pass BCRAN ngày 6/6/2006 với 943 điểm

 

83. Phạm Thái Thanh Phong CCNP Certified

 

82. Trần Nguyễn Nguyên CCNP Certified

 

81. Nguyễn Lương Hoàng CCNP Certified

 

80. Nguyễn Thanh Hồng Tuân CCNP Certified

 

79. Nguyễn Anh Tuấn CCNP Certified

 

78. Hoàng Lê Anh Văn CCNP Certified

 

77. Trần Ngô Thanh Phương (Vietcombank) CCNP Certified

 

76. Phan Minh Huệ CCNP Certified

 

75. Vòng Chấn Nguyên CCNP Certified

 

74. Nguyễn Hữu Phước CCNP Certified

 

73. Lê Văn Khoa CCNP Certified

 

72. Bảo Kiếm Anh CCNP Certified

 

71. Võ Quốc Thuần (T&H) CCNP Certified

 

70. Phạm Thanh Long (FTP) CCNP Certified

 

69. Đinh Hưng Giang pass BCRAN ngày 10/11/2005 với 954 điểm

 

68. Nguyễn Song Đạt pass BSCI ngày 19/11/2005 với điểm

 

67. Nguyễn Hữu Chí CCNP Certified

 

66. Hứa Hiếu Trung (Lotus Net) pass BCMSN ngày 11/10/2005 với 907 điểm

 

65. Nguyễn Ngọc Giang CCNP Certified

 

64. Trần Phúc Thuận CCNP Certified

 

63. Quan Chấn Diều(Cụm Cảng HKVN) CCNP Certified

 

62. Dư Thế Dự (FPT) pass BCRAN ngày 5/9/2005 với 940 điểm

 

61. Trần Vũ Chí Trung CCNP Certified

 

60. Nguyễn Hữu Thuần CCNP Certified

 

59. Trần Kim Toại CCNP Certified

 

58. Hoàng Lê Nhân CCNP Certified

 

57. Nguyễn Trần Thức (HPT) CCNP Certified

 

56. Trương Anh Tuấn CCNP Certified

 

55. Bùi Nguyễn Hoàng Long (Cty TNHH Masso) CCNP Certified

 

54. Phạm Nguyên Phúc (TMA Solutions) pass BSCI ngày 18/7/2005 với 857/1000.

 

53. Bùi Anh Quân (TMA) pass
– BSCI ngày 17/7/2005 với 881 điểm
– BCMSN ngày 12/4/2006 với 887 điểm
– BCRAN ngày 15/1/2006 với 943 điểm

 

52. Phạm Anh Dũng (Cụm cảng HKVN) CCNP Certified

 

51. Nguyễn Việt Phương CCNP Certified

 

50. Võ Gia Nghĩa (Trung tâm hỗ trợ phát triển CNTT Bình Định) pass
– BCRAN ngày 11/7/2005 với 892 điểm

 

49. Cao Trần Phong Thái (Cụm Cảng HKVN) CCNP Certified

 

48. Phùng Thắng Biên (Cụm Cảng HKVN) CCNP Certified

 

47. Nguyễn Thiên Long (FTP) pass
– BSCI ngày 5/7/2005 với 916 điểm

 

46. Tsani Thế Xương (VinaGame) CCNP Certified

 

45. Trương Nhật Khang (NTT) CCNP Certified

 

44. Nguyễn Nhật Hưng (Saigon Postel) pass
– BCRAN ngày 28/12/2005 với 946/1000.
– BSCI 952/1000.
– BCMSN ngày 10/10/2005 với 969/1000.

 

43. Trần Hồng Bổn pass BSCI ngày 6/6 với 869 điểm

 

42. Trương Bá Toàn (SaigonPostel) pass
– BCMSN ngày 4/6/2005 với 900/1000.
– BSCI ngày 23/8/2005 với 952/1000.

 

41. Nguyễn Minh Khôi (RMIT) CCNP Certified

 

40. Lê Quốc Thái (FTP) CCNP Certified

 

39. Nguyễn Dzoãn Phú (TIC) CCNP Certified

 

38. Trần Hồng Hoàng CCNP Certified

 

37. Phạm Ngọc Bảo CCNP Certified

 

36. Nguyễn Xuân Ân (HPT) CCNP Certified

 

35. Đỗ Xuân Thương (VietcomBank) CCNP Certified

 

34. Nguyễn Xuân Huy (SaigonSoftwarePark) CCNP Certified

 

33.Hà Đức Bình (TMA Solutions) CCNP Certified

 

32. Nguyễn Văn Nam (PTIT) CCNP Certified

 

31. Lê Quảng Hà (PTIT) pass
– BSCI ngày 28/1/2005 với 813 điểm.
– BCMSN ngày 11/11/2004 với 863 điểm.

 

30. Nguyễn Đức Quang pass BSCI và BCRAN

 

29. Phạm Nam Trung (HPT) CCNP Certified

 

28. Nguyễn Thị Băng Tâm (PTIT) CCNP Certified

 

27. Hoàng Bảo Thiện (PTIT) CCNP Certified

 

26. Phan Hồ Thanh Thủy (SaigonWaterpark) pass
– BCMSN ngày 1/10/2004 với 908 điểm
– BSCI ngày 23/11/2004 với 858 điểm

 

25. Nguyễn Minh Hoàng (PTIT) đã pass
-BSCI ngày 1/10/2004 với 910 điểm
-Switching ngày 16/11/2004 với 890 điểm.

 

24. Nguyễn Hoàng Ngọc Châu (PTIT) CCNP Certified

 

23. Phạm Quốc Cường CCNP Certified

 

22. Lê Tiến Khanh (QTSP) pass
– BCRAN ngày 7/8/2004 với 837 điểm
– BCMSN ngày 1/11/2004 với 835 điểm

 

21. Lê Văn Cương (PTIT) CCNP Certified

 

20. Nguyễn Thị Kim Uyên (VTI Đà Nẵng) CCNP Certified.

 

19. Nguyễn Anh Hào (PTIT) CCNP Certified

 

18. Trương Công Đại (FPT-FIS11) CCNP certified

 

17. Trần Quang Huy (Prudential) pass BSCI ngày 11/6/2004 với 800 điểm.

 

16. Nguyễn Hữu Nghĩa (SPT) CCNP Certified

 

15. Tăng Chí Cường (Hàng Không VN) CCNP Certified

 

14. Nguyễn Quốc Trang (NTS) CCNP Certified

 

13. Trương Ngọc Cường CCNP Certified.

 

12. Trương Quang Dũng (PTIT) CCNP Certified

 

11. Ngô Hoài Trung (HUFLIT) pass:
– BSCI ngày 13/3/2004: 833 điểm
– BCMSN ngày 1/6/2004: 883 điểm

 

10. Lê Anh Đức (DTS) CCNP Certified

 

9. Đoàn Quốc Bình (FIS8-FPTHCM) CCNP Certified.

 

8. Phạm Hoàng Anh Lynh (FIS8-FPTHCM) CCNP Ceritfied.

 

7. Nguyễn Quang Lâm (TTC) pass

– BSCI ngày 12/9/2003
– BCRAN ngày 21/10/2003

 

6. Trần Tấn Chinh (OPEN UNIVERSITY) CCNP Certified

 

5. Hoàng Anh Tuấn (HUFLIT): CCNP Certified

 

4. Nguyễn Đức Thịnh (Sparx): CCNP Certified

 

3. Huỳnh Trấn Quốc (VnPro) CCNP Certified

 

2. Nguyễn Tuấn Vũ (FIS8-FPTHCM) CCNP Certified.

 

1. Nguyễn Văn Phương (FIS8-FPTHCM) CCNP Certified.

 

0. Phan Lưu Bình (DMDC) CCSP Certified

 

CCNA®
827.Phạm Xuân Trường pass CCNA 28/10/2008 với 941 điểm826.Nguyễn Cao Ngọc Long pass CCNA 28/10/2008 với 941 điểm

825.Nguyễn Thanh Mẫn pass CCNA 27/10/2008 với 988 điểm

824.Võ Quốc Việtpass CCNA 25/10/2008 với 988 điểm

823.Trịnh Công Sơn pass CCNA 25/10/2008 với 1000 điểm

822.Lê Mạnh pass CCNA 21/10/2008 với 941 điểm

821.Mã Khánh Trường pass CCNA 21/10/2008 với 1000 điểm

820.Bùi Quốc Kỳ pass CCNA 21/10/2008 với 930 điểm

819. Trần Nam Giang pass CCNA 20/10/2008 với 976 điểm

818. Châu Phước Bảo Thiện pass CCNA 18/10/2008 với 1000 điểm

817. Phan Văn Hiền pass CCNA 18/10/2008 với 976 điểm

816. Nguyễn Thành Phú pass CCNA 18/10/2008 với 883 điểm

815. Tô Văn Suốl pass CCNA 15/10/2008 với 976 điểm

814.Đỗ Thế Châu pass CCNA 15/10/2008 với 930 điểm

813. Lê Vũ Hiệp pass CCNA 14/10/2008

812. Nguyễn Quang Anh pass CCNA 11/10/2008 với 930 điểm

811. Phan Thanh Sơn pass CCNA 11/10/2008 với 918 điểm

810.Trần Quốc Lương pass CCNA 8/10/2008 với 941 điểm

809.Vũ Anh Tuấn pass CCNA ngày 3/10/2008 với 964 điểm

808.Luyện Hà Nam pass CCNA ngày 3/10/2008 với 916 điểm

807.Trần Thiện Thuật pass CCNA ngày 3/10/2008 với 988 điểm

806.Vũ Công Duẫn pass CCNA ngày 30/9/2008 với 988 điểm

805.Trần Minh Dương pass CCNA ngày 29/9/2008 với 952 điểm

804.Lê Bảo Ngọc pass CCNA ngày 29/9/2008 với 952 điểm

803.Nguyễn Duy Danh pass CCNA ngày 29/9/2008 với 940 điểm

802. Trịnh Đạo Sơn pass CCNA ngày 29/9/2008 với 940 điểm

801.Lưu Quảng Đức pass CCNA ngày 29/9/2008 với 916 điểm

800. Phạm Minh Tuấn pass CCNA ngày 26/9/2008 với 976 điểm

799. Lâm Chính Cái pass CCNA ngày 24/9/2008 với 928 điểm

798. Trần Văn Thanh pass CCNA ngày 15/9/2008 với 952 điểm

797. Lê Kim Ngọc pass CCNA ngày 12/9/2008 với 976 điểm

796. Trần Thị Dung pass CCNA ngày 9/9/2008 với 1000 điểm

795. Nguyễn Hoàng Khánh pass CCNA ngày 6/9/2008

794. Trần Thái Sơn pass CCNA ngày 28/8/2008 với 976 điểm

793. Bùi Minh Trí pass CCNA ngày 16/8/2008

792. Đỗ Phi pass CCNA ngày 14/8/2008 với 973 điểm

791. Trần Hữu Hùng pass CCNA ngày 14/8/2008 với 947 điểm

790. Nguyễn Thanh Điền pass CCNA ngày 14/8/2008 với 947 điểm

789. Nguyễn Thanh Phương pass CCNA ngày 11/8/2008

788. Nguyễn Tiến Thành pass CCNA ngày 11/8/2008

787. Bùi Hòang Cương pass CCNA ngày 9/8/2008 với 947 điểm

786. Nguyễn Đòan Cao Ân pass CCNA ngày 7/8/2008 với 933 điểm

785. Lê Thanh Sang pass CCNA ngày 7/8/2008 với 977 điểm

784. Lê Cao Nguyên pass CCNA ngày 6/8/2008 với 933 điểm

782. Nguyễn Lê Thùy Dương pass CCNA ngày 30/6/2008 với 933 điểm

781. Bạch Tôn Hiền Vương pass CCNA ngày 30/6/2008 với 1000 điểm

780. Nguyễn Đức Hiếu pass CCNA ngày 25/6/2008 với 973 điểm

179. Đổ Hoài Nam pass CCNA ngày 25/6/2008 với 1000 điểm

718. Hoàng Duy Phương pass CCNA ngày 23/6/2008 với 960 điểm

717. Lưu Minh Giao pass CCNA ngày 23/6/2008 với 986 điểm

716. Quách Bội Minh pass CCNA ngày 17/6/2008 với 1000 điểm

715. Lê Thanh Nghiệp pass CCNA ngày 16/6/2008 với 973 điểm

714. Chu Văn Quang pass CCNA ngày 10/6/2008 với 920 điểm

713. Ngô Ngọc Hiếu pass CCNA ngày 4/6/2008 với 973 điểm

712. Nguyễn Tấn Vương pass CCNA ngày 23/5/2008 với 907 điểm

711. Nguyễn Bảo Huy pass CCNA ngày 09/5/2008 với 1000 điểm

710. Nguyễn Văn Nhân pass CCNA ngày 09/5/2008 với 933 điểm

709. Võ Bắc Định pass CCNA ngày 07/5/2008 với 947 điểm

708. Đỗ Khắc Lịch pass CCNA ngày 21/4/2008 với 1000 điểm

707. Võ Thị Hà pass CCNA ngày 20/4/2008 với 987 điểm

706. Hồ Văn Công pass CCNA ngày 16/4/2008 với 973 điểm

705. Nguyễn Đức Lộc pass CCNA ngày 1/4/2008 với 973 điểm

704. Đỗ Ngọc Thanh pass CCNA ngày 29/3/2008 với 973 điểm

703. Lê Minh Huy pass CCNA ngày 29/3/2008 với 960 điểm

702. Ngô Thành Tiến pass CCNA ngày 29/3/2008 với 986 điểm

701. Nguyễn Văn Minh pass CCNA ngày 29/3/2008 với 973 điểm

700. Bùi Trần Phúc pass CCNA ngày 28/3/2008 với 907 điểm

699. Đỗ Phú Long pass CCNA ngày 28/3/2008 với 973 điểm

698. Nguyễn Thị Thùy Oanh pass CCNA ngày 26/3/2008 với 1000 điểm

697. Trần Thanh Phong pass CCNA ngày 22/3/2008 với 1000 điểm

696. Phạm Quyết Thắng pass CCNA ngày 15/3/2008 với 973 điểm

695. Trần Tuấn Anh pass CCNA ngày 12/3/2008 với 973 điểm

694. Nguyễn Trọng Hiếu pass CCNA ngày 10/3/2008 với 907 điểm

694. Trần Mình Phương pass CCNA ngày 8/3/2008 với 1000 điểm

693. Đoàn Nguyên Hưng pass CCNA ngày 1/3/2008 với 933 điểm

692. Dương Văn Hòa pass CCNA ngày 22/2/2008 với 986 điểm

691. Trần Thanh Khải pass CCNA ngày 3/2/2008 với 1000 điểm

690. Ngô Bá Thành pass CCNA ngày 3/2/2008 với 986 điểm

689. Vũ Trọng Định pass CCNA ngày 2/2/2008 với 973 điểm

688. Nguyễn Bích Hòa pass CCNA ngày 2/2/2008 với 920 điểm

687. Đinh Hoàng Oanh pass CCNA ngày 2/2/2008 với 973 điểm

686. Bùi Anh Tuấn pass CCNA ngày 2/2/2008 với 960 điểm

685. Đỗ Khánh Thuyên pass CCNA ngày 2/2/2008 với 1000 điểm

684. Trần Công Nhật pass CCNA ngày 1/2/2008 với 1000 điểm

683. Đặng Thành Hưng pass CCNA ngày 1/2/2008 với 973 điểm

682. Nguyễn Hữu Nam pass CCNA ngày 1/2/2008 với 1000 điểm

681. Nguyễn Minh Mẫn pass CCNA ngày 1/2/2008 với 973 điểm

680. Nguyễn Tiến Nam pass CCNA ngày 1/2/2008 với 947 điểm

679. Trần Văn Chung pass CCNA ngày 1/2/2008 với 973 điểm

678. Huỳnh Thế Trung pass CCNA ngày 31/1/2008 với 920 điểm

677. Trương Chí Hải pass CCNA ngày 31/1/2008 với 933 điểm

676. Lý Nguyên Vũ pass CCNA ngày 31/1/2008 với 1000 điểm

675. Nguyễn Minh Triết pass CCNA ngày 31/1/2008 với 1000 điểm

674. Bùi Đức Hiệp pass CCNA ngày 31/1/2008 với 1000 điểm

673. Nguyễn Phúc Hưng pass CCNA ngày 30/1/2008 với 933 điểm

672. Phan Nguyên An pass CCNA ngày 30/1/2008 với 973 điểm

671. Lê Anh Dũng pass CCNA ngày 30/1/2008 với 960 điểm

670. Phạm Quốc Mỹ pass CCNA ngày 30/1/2008 với 947 điểm

669. Trần Ngô Tiến Vương pass CCNA ngày 30/1/2008 với 960 điểm

668. Phan Thanh Tùng pass CCNA ngày 29/1/2008 với 1000 điểm

667. Lê Quang Thảo pass CCNA ngày 29/1/2008 với 1000 điểm

666. Trần Quang Tường pass CCNA ngày 29/1/2008 với 1000 điểm

665. Bùi Anh Tuấn pass CCNA ngày 29/1/2008 với 1000 điểm

664. Lê Xuân Tùng pass CCNA ngày 29/1/2008 với 1000 điểm

663. Lý Ngọc Vinh pass CCNA ngày 29/1/2008 với 973 điểm

662. Huỳnh Đức Duy pass CCNA ngày 26/1/2008 với 1000 điểm

661. Lai Thiên Thảo pass CCNA ngày 26/1/2008 với 1000 điểm

660. Phan Trần Trúc Linh pass CCNA ngày 26/1/2008 với 986 điểm

659. Phạm Anh Tuấn pass CCNA ngày 25/1/2008 với 1000 điểm

658. Phạm Hữu Nhân pass CCNA ngày 25/1/2008 với 986 điểm

657. Nguyễn Mạnh Tuân pass CCNA ngày 25/1/2008 với 973 điểm

656. Hồ Vũ Anh Tuấn pass CCNA ngày 12/1/2008

655. Lê Đức Phương pass CCNA ngày 12/1/2008 với 986 điểm

654. Ngô Ngọc Huy pass CCNA ngày 12/1/2008

653. Dương Đức Anh pass CCNA ngày 12/1/2008 với 973 điểm

652. Nguyễn Quỳnh Anh pass CCNA ngày 8/1/2008 với 960 điểm

651. Diệp Thiêu Chương pass CCNA ngày 8/1/2008 với 986 điểm

650. Mai Thành Long pass CCNA ngày 21/12/2007 với 933 điểm

649. Nguyễn Xuân Vũ pass CCNA ngày 21/12/2007 với 960 điểm

648. Phạm Ngọc Đức pass CCNA ngày 06/11/2007 với 898 điểm

647. Nguyễn Sơn Hải pass CCNA ngày 06/11/2007 với 974 điểm

646. Nguyễn Khoa Nam pass CCNA ngày 06/11/2007 với 961 điểm

645. Hùynh Quang Hưng pass CCNA ngày 06/11/2007 với 974 điểm

642. Dương Hồng Quân pass CCNA ngày 05/11/2007 với 910 điểm

641. Lê Hồng Hải pass CCNA ngày 06/11/2007 với 974 điểm

640. Lê Viết Khánh Tùng pass CCNA ngày 06/11/2007 với 923 điểm

639. Trần Thế Ân pass CCNA ngày 06/11/2007 với 974 điểm

638. Bùi Hương Thanh pass CCNA ngày 30/10/2007 với 1000 điểm

637. Hoàng Quốc Toàn pass CCNA ngày 29/10/2007 với 987 điểm

636. Võ Minh Triết pass CCNA ngày 05/11/2007 với 987 điểm

635. Phùng Quốc Thưởng pass CCNA ngày 05/11/2007 với 949 điểm

634. Nguyễn Thành Quyết pass CCNA ngày 05/11/2007 với 1000 điểm

633. Nguyễn Ngọc Thắng pass CCNA ngày 05/11/2007 với 987 điểm

632. Cao Quang Hanh pass CCNA ngày 05/11/2007 với 987 điểm

631. Phạm Duy Sỹ pass CCNA ngày 05/11/2007 với 987 điểm

630. Trần Hoa Nam pass CCNA ngày 05/11/2007 với 949 điểm

629. Đào Minh Tú pass CCNA ngày 05/11/2007 với 974 điểm

628. Lê Minh Khiêm pass CCNA ngày 03/11/2007 với 949 điểm

627. Trương Việt Nam pass CCNA ngày 03/11/2007 với 949 điểm

626. Nguyễn Xuan Quỳnh Anh pass CCNA ngày 03/11/2007 với 974 điểm

625. Hoàng Quốc Huy pass CCNA ngày 30/10/2007 với 987 điểm

624. Hà Thanh Dũng pass CCNA ngày 03/11/2007 với 1000 điểm

623. Gịp Tú Hưng pass CCNA ngày 02/11/2007 với 987 điểm

622. Trần Thanh Cao pass CCNA ngày 02/11/2007 với 898 điểm

621. Lương Chánh pass CCNA ngày 03/11/2007 với 987 điểm

620. Nguyễn Thế Vinh pass CCNA ngày 03/11/2007 với 1000 điểm

619. Nguyễn Văn Đức pass CCNA ngày 01/11/2007 với 961 điểm

618. Trương Quang Triều pass CCNA ngày 31/10/2007 với 961 điểm

617. Trần Văn Nam pass CCNA ngày 31/10/2007 với 949 điểm

616. Lê Bá Triển pass CCNA ngày 31/10/2007 với 936 điểm

615. Nguyễn Đông Hoàng pass CCNA ngày 31/10/2007 với 936 điểm

614. Nguyễn Văn Hưng pass CCNA ngày 31/10/2007 với 974 điểm

613. Nguyễn Thanh Tâm pass CCNA ngày 26/10/2007 với 961 điểm

612. Nguyễn Xuân Trường pass CCNA ngày 27/10/2007 với 1000 điểm

611. Huỳnh Ngọc Công pass CCNA ngày 27/10/2007 với 949 điểm

610. Nguyễn Thị Hạnh pass CCNA ngày 27/10/2007 với 987 điểm

609. Bùi Trần Thanh Thảo pass CCNA ngày 26/10/2007 với 987 điểm

608. Nguyễn Dũng Tâm pass CCNA ngày 26/10/2007 với 989 điểm

607. Phan Văn Minh Thuận pass CCNA ngày 26/10/2007 với 974 điểm

606. Phạm Vĩnh Thụy pass CCNA ngày 25/10/2007 với 987 điểm

605. Xa Châu Thanh Phong pass CCNA ngày 25/10/2007 với 987 điểm

604. Võ Quốc Hùng pass CCNA ngày 25/10/2007 với 987 điểm

603. Nguyễn Mai Lâm pass CCNA ngày 23/10/2007 với 1000 điểm

602. Vũ Như Thanh pass CCNA ngày 22/10/2007 với 1000 điểm

601. Mai Tấn Linh pass CCNA ngày 22/10/2007 với 1000 điểm

600. Đào Quang Đẳng pass CCNA ngày 19/10/2007 với 987 điểm

599. Phan Nghệ Đô pass CCNA ngày 19/10/2007 với 910 điểm

598. Phạm Thanh Hiền pass CCNA ngày 20/10/2007 với 1000 điểm

597. Đào Quốc Sỹ pass CCNA ngày 20/10/2007 với 936 điểm

596. Huỳnh Thông Đáng pass CCNA ngày 20/10/2007 với 1000 điểm

595. Lê Trung Thành pass CCNA ngày 20/10/2007 với 1000 điểm

594. Lê Tiến Thịnh pass CCNA ngày 20/10/2007 với 949 điểm

593. Trần Phong Quang pass CCNA ngày 20/10/2007 với 974 điểm

592. Nguyễn Văn Đông Minh pass CCNA ngày 20/10/2007 với 987 điểm

591. Đường Công Lâm pass CCNA ngày 20/10/2007 với 949 điểm

590. Bùi Lê Thắng pass CCNA ngày 20/10/2007 với 961 điểm

589. Hà Phong Vũ pass CCNA ngày 20/10/2007 với 949 điểm

588. Trương Nhật Đăng pass CCNA ngày 20/10/2007 với 1000 điểm

587. Nguyễn Hoàng Việt pass CCNA ngày 20/10/2007 với 1000 điểm

586. Lê Xuân Cường pass CCNA ngày 20/10/2007 với 1000 điểm

585. Cao Hoàng Minh pass CCNA ngày 20/10/2007 với 1000 điểm

584. Huỳnh Minh Thái pass CCNA ngày 17/10/2007 với 936 điểm

583. Trần Thị Thuỳ Mai pass CCNA ngày 17/10/2007 với 987 điểm

582. Phạm Tuấn pass CCNA ngày 17/10/2007 với 1000 điểm

581. Vy Thanh Bình pass CCNA ngày 15/10/2007 với 1000 điểm

580. Trần Thái Hưng pass CCNA ngày 15/10/2007 với 1000 điểm

579. Nguyễn Thị Ngọc Anh pass CCNA ngày 13/10/2007 với 1000 điểm

578. Trịnh Nguyễn Thanh Tùng pass CCNA ngày 13/10/2007 với 987 điểm

577. Mai Tuấn Vinh pass CCNA ngày 13/10/2007 với 987 điểm

576. Nguyễn Phước Ngưỡng Phúc pass CCNA ngày 11/10/2007 với 987 điểm

575. Phạm Hoài Vũ pass CCNA ngày 11/10/2007 với 1000 điểm

574. Nguyễn Hữu Thanh pass CCNA ngày 11/10/2007 với 987 điểm

573. Nguyễn Ngọc Vũ pass CCNA ngày 09/10/2007 với ? điểm

572. Lê Tiến Trung pass CCNA ngày 09/10/2007 với ? điểm

571. Đỗ Phương Thanh pass CCNA ngày 09/10/2007 với 1000 điểm

570. Võ Văn Khiết pass CCNA ngày 09/10/2007 với 936 điểm

569. Lâm Phạm Hoàng Trí pass CCNA ngày 08/10/2007 với 923 điểm

568. Chu Minh Dũng pass CCNA ngày 08/10/2007 với 987 điểm

567. Nguyễn Tấn Nguyện pass CCNA ngày 06/10/2007 với 949 điểm

566. Nguyễn Tiến Cường pass CCNA ngày 06/10/2007 với 961 điểm

565. Lê Thế Nhân pass CCNA ngày 04/10/2007 với 987 điểm

564. Trịnh Linh Thơ pass CCNA ngày 04/10/2007 với 1000 điểm

563. Nguyễn Thị Nguyệt Nga pass CCNA ngày 01/10/2007 với 987 điểm

562. Trịnh Thị Trúc Chi pass CCNA ngày 30/09/2007 với 987 điểm

561. Nguyễn Vạn Phúc pass CCNA ngày 27/09/2007 với 1000 điểm

560. Nguyễn Mạnh Quý pass CCNA ngày 26/09/2007 với 1000 điểm

559. Lê Minh Tuệ pass CCNA ngày 26/09/2007 với 1000 điểm

558. Trần Phước Hiệp pass CCNA ngày 25/09/200/ với 1000 điểm

557. Châu Quốc Nam pass CCNA ngày 25/09/200/ với 1000 điểm

556. Trần Bảo Quốc pass CCNA ngày 25/09/200/ với 1000 điểm

555. Trần Minh Thương pass CCNA ngày 26/09/200/ với 1000 điểm

554. Trần Quốc Toàn pass CCNA ngày 27/09/2007 với 961 điểm

553. Đỗ Hiếu Trí pass CCNA ngày 25/09/200/ với 1000 điểm

552. Lê Trung pass CCNA ngày 25/09/2007 với 1000 điểm

551. Tổ Quốc Trung pass CCNA ngày 25/09/2007 với 987 điểm

550. Lê Tự Việt Thắng pass CCNA ngày 25/09/2007 với 1000 điểm

549. Nguyễn Quang Đức pass CCNA ngày 25/09/2007 với 1000 điểm

548. Châu Ngọc Sơn pass CCNA ngày 25/09/2007 với 1000 điểm

547. Lê Công Khoa pass CCNA ngày 22/09/2007 với 949 điểm

546. Hoàng Ngọc Tuyển pass CCNA ngày 25/09/2007 với 1000 điểm

545. Hà Quang Chuẩn pass CCNA ngày 25/09/2007 với 987 điểm

544. Lê Quang Tiên pass CCNA ngày 25/09/2007 với 936 điểm

543. Trần Kim Tâm pass CCNA ngày 22/09/2007 với 1000 điểm

542. Lê Văn Minh pass CCNA ngày 22/09/2007 với 1000 điểm

541. Huỳnh Phú Minh Quân pass CCNA ngày 22/09/2007 với 1000 điểm

540. Nguyễn Trọng Phúc pass CCNA ngày 22/09/2007 với 1000 điểm

539. Nguyễn Hải Hà pass CCNA ngày 22/09/2007 với 936 điểm

538. Nguyễn Thanh Phước pass CCNA ngày 22/09/2007 với 1000 điểm

537. Lương Thị Hồng Diễm pass CCNA ngày 22/09/2007 với 1000 điểm

536. Đào Trọng Duy pass CCNA ngày 22/09/2007 với 987 điểm

535. Võ Tấn Vinh pass CCNA ngày 19/09/2007 với 974 điểm

534. Nguyễn Phi Sinh pass CCNA ngày 17/09/2007 với 1000 điểm

533. Nguyễn Văn Dinh pass CCNA ngày 15/09/2007 với 949 điểm

532. Đỗ Thị Hương Trang pass CCNA ngày 15/09/2007 với ? điểm

531. Vũ Mạnh Tùng pass CCNA ngày 14/09/2007 với 987 điểm

530. Lê Quang Vinh pass CCNA ngày 13/09/2007 với 910 điểm

529. Lưu Thành Long pass CCNA ngày 13/09/2007 với 885 điểm

528. Nguyễn Trung Kiên pass CCNA ngày 13/09/2007 với 936 điểm

527. Hoàng Tuấn Anh pass CCNA ngày 11/09/2007 với 987 điểm

526. Châu Minh Khánh pass CCNA 10/09/2007 với 1000 điểm

525. Nguyễn Huệ Hoàng Châu pass CCNA 10/09/2007 với 987 điểm

524. Nguyễn Công Cương pass CCNA 09/08/2007 với 987 điểm

523. Trần Tuấn Khanh pass CCNA 09/08/2007 với 1000 điểm

522. Phan Văn Hùng pass CCNA ngày 01/09/2007 với 987 điểm

521. Đỗ Hữu Quỳnh Anh pass CCNA ngày 31/08/2007 với 949 điểm

520. Vũ Xuân Tiến pass CCNA ngày 31/08/2007 với 961 điểm

519. Bùi Duy Thắng pass CCNA ngày 31/08/2007 với 961 điểm

518. DƯƠNG BẢO VĨNH LỘC pass CCNA ngày 31/08/2007 với 987 điểm

517. ĐỖ HOÀNG CHƯƠNG pass CCNA ngày 31/08/2007 với 987 điểm

516. Trần Hồng Phúc pass CCNA ngày 31/08/2007 với 987 điểm

515. Đặng Anh Huy pass CCNA ngày 31/08/2007 với 1000 điểm

514. Lê Nguyễn Cao Trí pass CCNA ngày 31/08/2007 với 987 điểm

513. Nguyễn Đăng Khoa pass CCNA ngày 31/08/2007 với 987 điểm

512. Lâm Nguyễn Minh Tâm pass CCNA ngày 31/08/2007 với 987 điểm

511. Mai Hoàng Nam pass CCNA ngày 31/08/2007 với 987 điểm

510. Tống Trang Châu pass CCNA ngày 31/08/2007 với 961 điểm

509. Phan Ngọc Ân pass CCNA ngày 27/08/2007 với 1000 điểm

508. Hoàng Đức Thanh pass CCNA ngày 27/08/2007 với 1000 điểm

507. Nguyễn Thành Được pass CCNA ngày 25/08/2007 với 936 điểm

506. Chi Phú Quốc 1000 pass CCNA ngày 25/08/2007 với 1000 điểm

505. Bùi Xuân Sơn pass CCNA ngày 25/08/2007 với 1000 điểm

504. Cao Huy Lân pass CCNA 23/08/2007 với 1000 điểm

503. Nguyễn Phước Bình pass CCNA 19/08/2007 với 949 điểm

502. La Hữu Phước pass CCNA 19/08/2007 với 987 điểm

501. Nguyễn Hoàng Xuân Thông pass CCNA 19/08/2007 với 1000 điểm

500. Trần Vĩnh Khuyên pass CCNA 19/08/2007 với 1000 điểm

499. Đào Văn Tuấn pass CCNA 18/08/2007 với 936 điểm

498. Huỳnh Trung Tín pass CCNA 16/08/2007 với 1000 điểm

497. Nguyễn Quốc Huy pass CCNA 12/08/2007 với 885 điểm

496. Vũ Quốc Duy pass CCNA 11/08/2007 với 987 điểm

495. Võ Văn Hiếu pass CCNA 11/08/2007 với 1000 điểm

494. Nguyễn Phú An pass CCNA 11/08/2007 với 1000 điểm

493. Lê Phúc Thịnh pass CCNA 11/08/2007 với 974 điểm

492. Vũ Minh Luân pass CCNA 11/08/2007 với 949 điểm

491. Trần Duy Huy pass CCNA 09/08/2007 với 961 điểm

490. Trần Hồng Quân pass CCNA 02/08/2007 với 936 điểm

489. Trần Nam Khánh pass CCNA 02/08/2007 với 936 điểm

486. Nguyễn Bá Thắng pass CCNA 26/07/2007 với 961 điểm

485. Phạm Chí Bảo pass CCNA 26/07/2007 với 961 điểm

484. Lê Anh Huy pass CCNA 26/07/2007 với 987 điểm

483. Vũ Hữu Nghĩa pass CCNA 26/07/2007 với 1000 điểm

482. Nguyễn Xuân Hiệp pass CCNA 26/07/2007 với 1000 điểm

481. Phạm Lê Đăng Huy pass CCNA 26/07/2007 với 1000 điểm

480. Nguyễn Ngọc Nhân pass CCNA 30/07/2007 với 1000 điểm

479. Nguyễn Đăng Ba pass CCNA 30/07/2007 với 949 điểm

478. Trần Quang Lộc pass CCNA 26/07/2007 với 923 điểm

477. Nguyễn Đào Vĩnh Lộc pass CCNA 26/07/2007 với 987 điểm

476. Ký Vân Tùng pass CCNA 26/07/2007 với 949 điểm

475. Nguyễn Ngọc Nhân pass CCNA 26/07/2007 với 961 điểm

474. Nguyễn Phương Hoài Thu pass CCNA 26/07/2007 với 961 điểm

473. Phạm Công Lý pass CCNA 26/07/2007 với 1000 điểm

472. Nguyễn Thị Cẩm Hà pass CCNA 26/07/2007 với 1000 điểm

471. La Hữu Vinh pass CCNA 25/07/2007 với 974 điểm

470. Đặng Đức Ninh pass CCNA 25/07/2007 với 974 điểm

469. Trần Phước Thọ pass CCNA 25/07/2007 với 974 điểm

468. Nguyễn Tuyển Nam pass CCNA 25/07/2007 với 987 điểm

467. Nguyễn Thị Cầm pass CCNA 25/07/2007 với 987 điểm

466. Lưu Chí Cường pass CCNA 25/07/2007 với 1000 điểm

465. Nguyễn Quang Vũ pass CCNA 25/07/2007 với 1000 điểm

464. Phan Thị Bích Thảo pass CCNA 25/07/2007 với 1000 điểm

463. Phạm Vũ Khánh Nhật pass CCNA 25/07/2007 với 1000 điểm

462. Nguyễn Thị Ngọc Hiền pass CCNA 25/07/2007 với 1000 điểm

461. Nguyễn Thị Thùy Trang pass CCNA 25/07/2007 với 1000 điểm

460. Phạm Thi Hồng Nhung pass CCNA 25/07/2007 với 1000 điểm

459. Lê Anh Minh pass CCNA 18/07/2007 với 1000 điểm

458. Cao Thành Sơn pass CCNA 19/07/2007 với 949 điểm

457. Nguyễn Ngôn Trung Quân pass CCNA 14/07/2007 với 936 điểm

456. Trần Hải Đăng pass CCNA 14/07/2007 với 949 điểm

455. Phan Văn Khải Nguyên pass CCNA 14/07/2007 với 910 điểm

454. Nguyễn Duy Việt pass CCNA 14/07/2007 với 987 điểm

453. Huỳnh Quang Khải pass CCNA 14/07/2007 với 1000 điểm

452. Vũ Xuân Hoàn pass CCNA 07/07/2007 với 936 điểm

451. Nguyễn Đình Khôi Nguyên pass CCNA 07/07/2007 với 974 điểm

450. Lương Văn Tài pass CCNA 07/07/2007 với 974 điểm

449. Nguyễn Thắng Tâm pass CCNA 07/07/2007 với 923 điểm

448. Trần Thế Luân pass CCNA 07/07/2007 với 1000 điểm

447. Võ Thành Trung pass CCNA 30/06/2007 với 987 điểm

446. Nguyễn Hữu Trí pass CCNA 05/07/2007 với 910 điểm

445. Lê Bá Chương pass CCNA 05/07/2007 với 1000 điểm

444. Trần Quốc Tuấn pass CCNA 03/07/2007 với 1000 điểm

443. Đỗ Quang Trí pass CCNA 04/07/2007 với 1000 điểm

442. Lê Xuân Ngọc pass CCNA 04/07/2007 với 1000 điểm

441. Từ Thanh Lượng pass CCNA 04/07/2007 với 987 điểm

440. Nguyễn Đức Hạnh pass CCNA 04/07/2007 với 1000 điểm

439. Mai Hữu Huy pass CCNA 04/07/2007 với 987 điểm

438. Lưu Dung Quyền pass CCNA 04/07/2007 với 987 điểm

437. Ông Minh Tiến pass CCNA 04/07/2007 với 974 điểm

436. Hồ Đức Trí pass CCNA 04/07/2007 với 961 điểm

435. Nguyễn Kim Thịnh pass CCNA 28/06/2007 với 1000 điểm

434. Nguyễn Lê Trung Hiếu pass CCNA 09/06/2007 với 936 điểm

433. Nguyễn Ngọc Dũng pass CCNA 03/06/2007 với 949 điểm

432. Trần Thanh Tuấn Anh pass CCNA 03/06/2007 với 1000 điểm

431. Trần Văn Lâm pass CCNA 03/06/2007 với 987 điểm

430. Trương Ngọc Hùng pass CCNA 03/06/2007 với 1000 điểm

429. Nguyễn Đắc Minh Hà pass CCNA 03/06/2007 với 974 điểm

428. Nguyễn Thế Phú pass CCNA 03/06/2007 với 949 điểm

427. Trần Minh Hùng pass CCNA 03/06/2007 với 974 điểm

426. Trần Hoàng Vinh pass CCNA 03/06/2007 với 1000 điểm

425. Dương Đình Trung pass CCNA 03/06/2007 với 1000 điểm

424. Lê Đức Trọng pass CCNA 02/06/2007 với 1000 điểm

423. Đinh Hữu Thiện pass CCNA 02/06/2007 với 974 điểm

422. Nguyễn Lệ Nhã Trang pass CCNA 31/05/2007 với 936 điểm

421. Nguyễn Trung Hà pass CCNA 29/05/2007 với 961 điểm

420. Hoàng Hồng Giang pass CCNA 28/05/2007 với 872 điểm

419. Thái Anh Kiệt pass CCNA 28/05/2007 với 1000 điểm

418. Lữ Phúc Huy Dũng pass CCNA 28/05/2007 với 910 điểm

417. Lý Thành Lũy pass CCNA 28/05/2007 với 961 điểm

416. Trần Văn Trí pass CCNA 28/05/2007 với 987 điểm

415. Lê Chiến Thắng pass CCNA 26/05/2007 với 936 điểm

414. Trần Anh Tuấn pass CCNA 26/05/2007 với 936 điểm

413. Trần Văn Chiêu pass CCNA 26/05/2007 với 1000 điểm

412. Lương Văn Khoa pass CCNA 26/05/2007 với 1000 điểm

411. Trần Mỹ Phúc pass CCNA 26/05/2007 với 1000 điểm

410. Trần Thanh Long pass CCNA 26/05/2007 với 974 điểm

409. Vũ Quang Huy pass CCNA 26/05/2007 với 1000 điểm

408. Nguyễn Minh Thư pass CCNA 26/05/2007 với 1000 điểm

407. Từ Cao Ánh pass CCNA 21/05/2007 với 936 điểm

406. Trần Hải Triều pass CCNA 19/05/2007 với 961 điểm

405. Trần Anh Tuấn pass CCNA 19/05/2007 với 949 điểm

404. Phạm Quốc Thắng pass CCNA 14/05/2007 với 987 điểm

403. Lê Văn Châu pass CCNA 12/05/2007 với 974 điểm

402. Nguyễn Quốc Tuấn pass CCNA 12/05/2007 với 987 điểm

401. Lâm Hồng Đăng pass CCNA 12/05/2007 với 974 điểm

400. Trần Thị Khánh Phượng pass CCNA 12/05/2007 với 987 điểm

399. Lê Thị Hải Lý pass CCNA 12/05/2007 với 1000 điểm

398. Nguyễn Thị Minh Thùy pass CCNA 11/05/2007 với 987 điểm

397. Dương Quyết Thắng pass CCNA 10/05/2007 với 974 điểm

396. Ngô Minh Nhật pass CCNA 10/05/2007 với 923 điểm

395. Trần Thị Mỹ Hương pass CCNA 09/05/2007 với 949 điểm

394. Thái Ngọc Minh pass CCNA 09/05/2007 với 987 điểm

393. Nguyễn Tấn Phúc pass CCNA 09/05/2007 với 949 điểm

392. Nguyễn Xuân Du pass CCNA 09/05/2007 với 949 điểm

391. Trương Minh Hướng pass CCNA 09/05/2007 với 949 điểm

390. Nguyễn Đình Anh Tuấn pass CCNA 08/05/2007 với 1000 điểm

389. Phạm Quốc Hùng pass CCNA 06/05/2007 với 885 điểm

388. Trương Xuân Phương pass CCNA 06/05/2007 với 987 điểm

387. Trương Thanh Trí pass CCNA 06/05/2007 với 1000 điểm

386. Đinh Ngọc Tươi pass CCNA 06/05/2007 với 949 điểm

385. Nguyễn Thị Tuyết Nga pass CCNA 06/05/2007 với 936 điểm

384. Nguyễn Khắc Hiếu pass CCNA 06/05/2007 với 961 điểm

383. Nguyễn Hoàng Liêm pass CCNA 06/05/2007 với 987 điểm

382. Ngô Phan Hùng Tuấn pass CCNA 06/05/2007 với 898 điểm

381. Ngô Đạm pass CCNA 06/05/2007 với 987 điểm

380. Mai Nguyễn Hồ Trần Thi Khanh pass CCNA 06/05/2007 với 987 điểm

379. Huỳnh Anh Tuấn pass CCNA 06/05/2007 với 1000 điểm

378. Hồ Minh Trí pass CCNA 06/05/2007 với 885 điểm

377. Lạc Chí Bảo pass CCNA 2/05/2007 với 974 điểm

376. Nguyễn Phi Bằng pass CCNA 2/05/2007 với 974 điểm

375. Trần Duy Khiêm pass CCNA 28/04/2007 với 1000 điểm

374. Lâm Vĩ Hùng pass CCNA 28/04/2007 với 1000 điểm

373. Nguyễn Trần Hữu Thắng pass CCNA 28/04/2007 923 với điểm

372. Trịnh Thanh Tùng pass CCNA 28/04/2007 974 với điểm

371. Trần Văn Vương pass CCNA 28/04/2007 987 với điểm

370. Nguyễn Hoàng Vinh pass CCNA 28/04/2007 với 1000 điểm

369. Châu Hoàng Huy pass CCNA 28/04/2007 với 949 điểm

368. Võ Thanh Sơn pass CCNA 27/04/2007 với 949 điểm

367. Nguyễn Phước Thiện pass CCNA 21/04/2007 với 923 điểm

366. Nguyễn Thành Nam pass CCNA 21/04/2007 với 1000 điểm

365. Ngô Huỳnh Quốc Huy pass CCNA 21/04/2007 với 1000 điểm

364. Võ Anh Thiên pass CCNA 21/04/2007 với 1000 điểm

363. Nguyễn Thái Vĩnh Nghi pass CCNA 21/04/2007 với 872 điểm

362. Phan Gia Trung pass CCNA 21/04/2007 với 885 điểm

361. Ngô Duy Thiện pass CCNA ngày 16/4/2007 với 1000 điểm

360. Phạm Văn Ngọc pass CCNA ngày 16/4/2007 với 987 điểm

359. Lê Thanh Trúc pass CCNA ngày 11/4/2007 với 949 điểm

358. Phan Bạch Thu Thủy pass CCNA ngày 7/4/2007 với 987 điểm

357. Huỳnh Xuân Quang pass CCNA ngày 31/3/2007 với 949 điểm

356. Lê Trường Sơn pass CCNA ngày 31/3/2007 với 974 điểm

355. Lê Minh Triều pass CCNA ngày 31/3/2007 với 974 điểm

354. Lê Ngọc Cẩm pass CCNA ngày 31/3/2007 với 898 điểm

353. Lâm Phạm Hoàng Tài pass CCNA ngày 31/3/2007 với 974 điểm

352. Phan Thế Anh Lân pass CCNA ngày 31/3/2007 với 949 điểm

351. Nguyễn Dũng Tâm pass CCNA ngày 31/3/2007 với 987 điểm

350. Nguyễn Đình Mai Huy pass CCNA ngày 31/3/2007 với 1000 điểm

349. Dương Thanh Tùng pass CCNA ngày 31/3/2007 với 1000 điểm

348. Mai Ái Giang Sơn pass CCNA ngày 31/3/2007 với 1000 điểm

347. Trần Quốc Thanh pass CCNA ngày 31/3/2007 với 987 điểm

346. Lưu Vũ Tiến Thi pass CCNA ngày 31/3/2007 với 949 điểm

345. Võ Chí Quý pass CCNA ngày 31/3/2007 với 1000 điểm

344. Trần Trung Trực pass CCNA ngày 31/3/2007 với 1000 điểm

343. Nguyễn Ngọc Linh pass CCNA ngày 30/3/2007 với 1000 điểm

342. Nguyễn Xuân Nghĩa pass CCNA ngày 29/3/2007 với 961 điểm

341. Nguyễn Thiên Anh pass CCNA ngày 27/3/2007 với 936 điểm

340. Ngô Thái Khang pass CCNA ngày 24/3/2007 với 961 điểm

339. Đỗ Thị Lệ Quyên pass CCNA ngày 22/3/2007 với 1000 điểm

338. Nguyễn Thị Mai Ly pass CCNA ngày 22/3/2007 với 1000 điểm

337. Phạm Quang Chiến pass CCNA ngày 21/3/2007 với 923 điểm

336. Nguyễn Hải Nam pass CCNA ngày 21/3/2007 với 910 điểm

335. Lê Ngọc Phương pass CCNA ngày 21/3/2007 với 910 điểm

334. Nguyễn Hữu Trí pass CCNA ngày 21/3/2007 với 974 điểm

333. Trần Tuấn Anh pass CCNA ngày 17/3/2007 với 974 điểm

332. Hồ Quốc Hoàng pass CCNA ngày 15/3/2007 với 974 điểm

331. Ngô Anh Tuấn pass CCNA ngày 10/03/2007 với 961 điểm

330. Hà Quốc Thái pass CCNA ngày 8/03/2007 với 961 điểm

329. ĐinhTrung Tín pass CCNA ngày 4/03/2007 với 1000 điểm

328. Võ Vĩnh Lộc pass CCNA ngày 4/03/2007 với 974 điểm

327. Tôn Thất Bảo Sơn pass CCNA ngày 2/03/2007 với 936 điểm

326. Lê Hữu Ân pass CCNA ngày 27/02/2007 với 949 điểm

325. Lê Võ Hoàng Anh pass CCNA ngày 13/02/2007 với 974 điểm

324. Phạm Nguyễn Phi pass CCNA ngày 13/02/2007 với 898 điểm

323. Nguyễn Trần Thế Nguyên pass CCNA ngày 12/02/2007 với 961 điểm

322. Trương Ngọc Tùng pass CCNA ngày 12/02/2007 với 910 điểm

321. Nguyễn Tấn Quý pass CCNA ngày 12/02/2007 với 987 điểm

320. Trương Văn Quang pass CCNA ngày 12/02/2007 với 987 điểm

319. Trần Ngọc Linh pass CCNA ngày 12/02/2007 với 1000 điểm

318. Đỗ Đăng Khoa pass CCNA ngày 10/02/2007 với 949 điểm

317. Nguyễn Đức Thiện pass CCNA ngày 10/02/2007 với 974 điểm

316. Châu Ngọc Toàn pass CCNA ngày 10/02/2007 với 987 điểm

315. Võ Thành Hải pass CCNA ngày 10/02/2007 với 1000 điểm

314. Trần Nguyên Khang pass CCNA ngày 10/02/2007 với 885 điểm

313. Trương Quốc Hùng pass CCNA ngày 10/02/2007 với 987 điểm

312. Phan Thanh Tú pass CCNA ngày 10/02/2007 với 987 điểm

311. Phan Lữ Khánh Ngọc pass CCNA ngày 9/02/2007 với 974 điểm

310. Lê Thành Nhân pass CCNA ngày 9/02/2007 với 987 điểm

309. Nguyễn Trọng Luật pass CCNA ngày 9/02/2007 với 1000 điểm

308. Ngô Thanh Thế pass CCNA ngày 9/02/2007 với 961 điểm

307. Đinh Khắc Quốc pass CCNA ngày 9/02/2007 với 974 điểm

306. Thái Thị Thanh Hằng pass CCNA ngày 6/02/2007 với 987 điểm

305. Đỗ Hoàng Triều pass CCNA ngày 6/02/2007 với 987 điểm

304. Phạm Thị Thanh Huyền pass CCNA ngày 5/02/2007 với 974 điểm

303. Phạm Minh Hùng pass CCNA ngày 3/02/2007 với 936 điểm

302. Dương Nguyễn Việt Duy pass CCNA ngày 31/1/2007 với 949 điểm

301. Phan Đức Thọ pass CCNA ngày 31/1/2007 với 910 điểm

300. Phạm Minh Tuấn pass CCNA ngày 31/1/2007 với 885 điểm

299. Hoàng Linh Kha pass CCNA ngày 31/1/2007 với 923 điểm

298. Bùi Minh Triều pass CCNA ngày 30/1/2007 với 936 điểm

297. Võ Ngọc Hoàng pass CCNA ngày 29/1/2007 với 910 điểm

296. Trần Quang Thuận pass CCNA ngày 26/1/2007 với 987 điểm

295. Lê Trung Kiên pass CCNA ngày 25/1/2007 với 936 điểm

294. Trịnh Thị Kim Phượng pass CCNA ngày 24/1/2007 với 1000 điểm

293. Trần Minh Nhân pass CCNA ngày 24/1/2007 với 898 điểm

292. Nguyễn Vương Hoài Vũ pass CCNA ngày 24/1/2007 với 974 điểm

291. Nguyễn Tường Dũng pass CCNA ngày 24/1/2007 với 987 điểm

290. Nguyễn Duy Thanh pass CCNA ngày 24/1/2007 với 1000 điểm

289. Lưu Hoàng Phúc pass CCNA ngày 24/1/2007 với 987 điểm

288. Liêu Thị Mộng Tuyến pass CCNA ngày 24/1/2007 với 949 điểm

287. Nguyễn Tiến Thành pass CCNA ngày 22/1/2007 với 1000 điểm

286. Ngô Thị Lan Dung pass CCNA ngày 16/1/2007 với 961 điểm

285. Vũ Phúc Tướng pass CCNA ngày 4/1/2007 với 949 điểm

284. Nguyễn Thái Hùng pass CCNA ngày 2/1/2007 với 949 điểm

283. Mai Quang Đức pass CCNA ngày 4/1/2007 với 1000 điểm

282. Lê Quý Đôn pass CCNA ngày 4/1/2007 với 974 điểm

281. Đỗ Hoài Phương pass CCNA ngày 4/1/2007 với 987 điểm

280. Nguyễn Đặng Cao Trí pass CCNA ngày 2/1/2007 với 1000 điểm

279. Ngô Quốc Khánh pass CCNA ngày 2/1/2007 với 974 điểm

278. Mai Văn Lanh pass CCNA ngày 30/12/2006 với 949 điểm

277. Phạm Minh Hiếu pass CCNA ngày 29/12/2006 với 961 điểm

276. Võ Thái Sơn pass CCNA ngày 29/12/2006 với 974 điểm

275. Ngô Đào Anh Trí pass CCNA ngày 24/12/2006 với 987 điểm

274. Vương Hữu Tuấn pass CCNA ngày 23/12/2006 với 974 điểm

273. Đỗ Lê Minh Trí pass CCNA ngày 23/12/2006 với 961 điểm

272. Tống Thị Thu Hương pass CCNA ngày 23/12/2006 với 1000 điểm

271. Nguyễn Thị Mai Trang pass CCNA ngày 20/12/2006 với 936 điểm

270. Tạ Trung Hậu pass CCNA ngày 20/12/2006 với 961 điểm

269. Phạm Như Quỳnh pass CCNA ngày 19/12/2006 với 949 điểm

268. Nguyễn Việt Hùng pass CCNA ngày 10/12/2006 với 923 điểm

267. Phạm Tuấn Anh pass CCNA ngày 4/12/2006 với 936 điểm

266. Trương Huy pass CCNA ngày 2/12/2006 với 961 điểm

265. Đồng Phước Quang pass CCNA ngày 2/12/2006 với 961 điểm

264. Trần Kiên Cường pass CCNA ngày 2/12/2006 với 961 điểm

263. Dương Anh Tuấn pass CCNA ngày 26/11/2006 với 936 điểm

262. Đặng Xuân Phong pass CCNA ngày 23/11/2006 với 936 điểm

261. Võ Nhân Văn pass CCNA ngày 20/11/2006 với 936 điểm

260. Châu Đại Dương pass CCNA ngày 17/11/2006 với 1000 điểm

259. Phạm Vân Bình pass CCNA ngày 15/11/2006 với 987 điểm

258. Nguyễn Lê Phương pass CCNA ngày 14/11/2006 với 987 điểm

257. Dương Đại Sơn pass CCNA ngày 14/11/2006 với 987 điểm

256. Phan Thị Ngọc Diễm pass CCNA ngày 14/11/2006 với 987 điểm

255. Nguyễn Huy Trung pass CCNA ngày 11/11/2006 với 961 điểm

254. Trần Lê Khải pass CCNA ngày 11/11/2006 với 1000 điểm

253. Lê Huy Luyện pass CCNA ngày 11/11/2006 với 974 điểm

252. Nguyễn Quang Huy pass CCNA ngày 9/11/2006 với 1000 điểm

251. Nguyễn Duy Kiên pass CCNA ngày 5/11/2006 với 974 điểm

250. Nguyễn Phương Định pass CCNA ngày 4/11/2006 với 974 điểm

249. Lê Văn Hoàng Trung pass CCNA ngày 4/11/2006 với 936 điểm

248. Lý Lạc Long Qui pass CCNA ngày 4/11/2006 với 936 điểm

247. Nguyễn Hoàng Châu Kỳ pass CCNA ngày 29/10/2006 với 974 điểm

246. Lý Nguyễn Vương pass CCNA ngày 29/10/2006 với 987 điểm

245. Trần Thị Mỹ Vân pass CCNA ngày 28/10/2006 với 949 điểm

244. Võ Anh Chương pass CCNA ngày 28/10/2006 với 898 điểm

243. Trần Hùng Quốc pass CCNA ngày 27/10/2006 với 974 điểm

242. Nguyễn Văn Thanh pass CCNA ngày 27/10/2006 với 949 điểm

241. Lương Quang Hào pass CCNA ngày 23/10/2006 với 949 điểm

240. Huỳnh Vĩ Dân pass CCNA ngày 21/10/2006 với 961 điểm

239. Nguyễn Công Trường pass CCNA ngày 21/10/2006 với 949 điểm

238. Nguyễn Phú Tuyên Quang pass CCNA ngày 20/10/2006 với 923 điểm

237. Nguyễn Minh Tuấn (VIETSOPETRO) pass CCNA ngày 14/10/2006 với 974 điểm

236. Nguyễn Văn Thành (VIETSOPETRO) pass CCNA ngày 14/10/2006 với 936 điểm

235. Lâm Quanh Thành (VIETSOPETRO) pass CCNA ngày 14/10/2006 với 987 điểm

234. Nguyễn Mẫu Hồng (VIETSOPETRO) pass CCNA ngày 14/10/2006 với 987 điểm

233. Đào Xuân Tùng (VIETSOPETRO) pass CCNA ngày 14/10/2006 với 961 điểm

232. Đào Ngọc Cảnh (VIETSOPETRO) pass CCNA ngày 14/10/2006 với 987 điểm

231. Nguyễn Duy Thanh pass CCNA ngày 14/10/2006 với 910 điểm

230. Nguyễn Toàn Trung pass CCNA ngày 2/10/2006 với 936 điểm

229. Trần Đức Hà pass CCNA ngày 30/9/2006 với 987 điểm

228. Trần Hoàng Trung pass CCNA ngày 30/9/2006 với 1000 điểm

227. Ngô Tự Nhiên pass CCNA ngày 30/9/2006 với 961 điểm

226. Vũ Thanh Liêm pass CCNA ngày 30/9/2006 với 987 điểm

225. Lê Xuân Hùng pass CCNA ngày 22/9/2006 với 961 điểm

224. Đỗ Mạnh Trường pass CCNA ngày 29/9/2006 với 923 điểm

223. Nguyễn Ngọc Thành Châu pass CCNA ngày 28/9/2006 với 974 điểm

222. Nguyễn Duy Sơn pass CCNA ngày 28/9/2006 với 974 điểm

221. Phạm Vũ Khanh pass CCNA ngày 28/9/2006 với 1000 điểm

220. Vương Sĩ Văn pass CCNA ngày 28/9/2006 với 1000 điểm

219. Trịnh Khắc Công pass CCNA ngày 27/9/2006 với 961 điểm

218. Phạm Đình Thông pass CCNA ngày 22/9/2006 với 1000 điểm

217. Trần Hoàng Long pass CCNA ngày 8/9/2006 với 1000 điểm

216. Đinh Đồng Hậu pass CCNA ngày 7/9/2006 với 936 điểm

215. Trần Minh Mẫn pass CCNA ngày 30/8/2006 với 987 điểm

214. Hồ Quang Nhật pass CCNA ngày 15/8/2006 với 961 điểm

213. Nguyễn Duy Hiền pass CCNA ngày 15/8/206 với 936 điểm

212. Trần Văn Hiếu pass CCNA ngày 15/8/2006 với 961 điểm

211. Hà Đức Thắng pass CCNA ngày 15/8/2006 với 910 điểm

210. Hồng Vương Anh pass CCNA ngày 15/8/2006 với 987 điểm

209. Hoàng Tùng Linh pass CCNA ngày 14/8/2006 với 974 điểm

208. Trịnh Huỳnh Thế Tấn pass CCNA ngày 10/8/2006 với 885 điểm

207. Huỳnh Long Hải Triều pass CCNA ngày 9/8/2006 với 974 điểm

206. Phạm Công Trung pass CCNA ngày 5/8/2006 với 1000 điểm

205. Phan Chánh Phong pass CCNA ngày 5/8/2006 với 923 điểm

204. Trần Nguyễn Thế Vinh pass CCNA ngày 5/8/2006 với 949 điểm

203. Lê Trung Kiên pass CCNA ngày 4/8/2006 với 860 điểm

202. Tôn Thất Nguyên pass CCNA ngày 29/7/2006 với 949 điểm

201. Nguyễn Cần pass CCNA ngày 29/7/2006 với 949 điểm

200. Trịnh Mạnh Hùng pass CCNA ngày 28/7/2006 với 860 điểm

199. Trần Ngọc Hoàn pass CCNA ngày 22/7/2006 với 987 điểm

198. Đinh Bảo Huy pass CCNA ngày 18/7/2006 với 925 điểm

197. Nguyễn Thị Minh Trâm pass CCNA ngày 18/7/2006 với 1000 điểm

196. Trần Minh Phước pass CCNA ngày 17/7/2006 với 987 điểm

195. Nguyễn Nhất Nhựt pass CCNA ngày 17/7/2006 với 987 điểm

194. Lưu Thanh Dũng pass CCNA ngày 17/7/2006 với 1000 điểm

193. Lưu Triệu Cơ pass CCNA ngày 15/7/2006 với 925 điểm

192. Trần Anh Tuấn pass CCNA ngày 27/6/2006 với 862 điểm

191. Trần Thị Tố Uyên pass CCNA ngày 27/6/2006 với 975 điểm

190. Lê Đình Khoa pass CCNA ngày 19/6/2006 với 1000 điểm

189. Quảng Trọng Nhân pass CCNA ngày 18/6/2006 với 1000 điểm

188. Nguyễn Trí pass CCNA ngày 16/6/2006 với 950 điểm

187. Lương Thành Tài pass CCNA ngày 10/6/2006 với 925 điểm

186. Nguyễn Văn Đông pass CCNA ngày 10/6/2006 với 987 điểm

185. Đỗ Trung Thắng pass CCNA ngày 9/6/2006 với 862 điểm

184. Nguyễn Khánh Trình pass CCNA ngày 9/6/2006 với 925 điểm

183. Châu Quang Nhật Vũ pass CCNA ngày 9/6/2006 với 900 điểm

182. Nguyễn Hồng Vũ pass CCNA ngày 7/6/2006 với 862 điểm

181. Bùi Thạch Sơn pass CCNA ngày 5/6/2006 với 912 điểm

180. Đặng Trần Quốc Cường pass CCNA ngày 31/5/2006 với 950 điểm

179. Trần Văn Việt pass CCNA ngày 31/5/2006 với 850 điểm

178. Ngô Quang Ca pass CCNA ngày 29/5/2006 với 975 điểm

177. Võ Nhật Thái Bình pass CCNA ngày 29/5/2006 với 987 điểm

176. Nguyễn Chí Thọ pass CCNA ngày 29/5/2006 với 987 điểm

175. Nguyễn Văn Nghĩa pass CCNA ngày 29/5/2006 với 987 điểm

174. Đỗ Trần Hoàng Thiện pass CCNA ngày 29/5/2006 với 862 điểm

173. Lê Đình Bảo pass CCNA ngày 26/5/2006 với 862/1000 điểm

172. Phạm Vĩnh An pass CCNA ngày 26/5/2006 với 912/1000 điểm

171. Vương Duy Khang pass CCNA ngày 26/5/2006 với 900/1000 điểm

170. Tạ Minh Bảo pass CCNA ngày 25/5/2006 với 1000/1000 điểm

169. Huỳnh Trung Chánh pass CCNA ngày 18/5/2006 với 925 điểm

168. Nguyễn Trung Hiếu pass CCNA ngày 29/4/2006 với 950 điểm

167. Đào Duy Minh pass CCNA ngày 25/4/2006 với 850 điểm

166. Nguyễn Quang Tân pass CCNA ngày 9/4/2006 với 937 điểm

165. Tạ Văn Sáng pass CCNA ngày 17/4/2006 với 925 điểm

164. Ngô Trần Hoàng pass CCNA ngày 8/4/2006 với 950 điểm

163. Nguyễn Tấn Cầm pass CCNA ngày 25/3/2006 với 950 điểm

162. Trương Văn Thanh Sang pass CCNA ngày 25/3/2006 với 987 điểm

161. Nguyễn Minh Trổi pass CCNA ngày 20/3/2006 với 937 điểm

160. Nguyễn Thiện Thư pass CCNA ngày 20/3/2006 với 1000/1000 điểm

159. Hoa Anh Quân pass CCNA ngày 20/3/2006 với 987 điểm

158. Trần Ngọc Quý pass CCNA ngày 20/3/2006 với 987 điểm

157. Lê Anh Tuấn pass CCNA ngày 18/3/2006 với 862 điểm

156. Lý Đức Duy pass CCNA ngày 4/3/2006

155. Võ Thanh Cường pass CCNA ngày 4/3/2006 với 950 điểm

154. Nguyễn Ngọc Châu pass CCNA ngày 23/2/2006 với 962 điểm

153. Nguyễn Huy pass CCNA ngày 23/2/2006 với 937 điểm

152. Phạm Hoàng Khánh pass CCNA ngày 18/1/2006 với 887 điểm

151. Nguyễn Phát Tài pass CCNA ngày 31/12/2005 với 925 điểm

150. Huỳnh Minh Nhẫn pass CCNA ngày 31/12/2005 với 937 điểm

149. Nguyễn Minh Mẫn pass CCNA ngày 29/12/2005 với 875 điểm

148. Hồ Tấn Việt pass CCNA ngày 26/12/2005 với 862 điểm

147. Tôn Thất Huy pass CCNA ngày 23/12/2005 với 937 điểm

146. Hà Ngọc Lan Anh pass CCNA ngày 24/12/2005 với 900 điểm

145. Dương Công Minh Quân pass CCNA ngày 24/12/2005 với 962 điểm

144. Đoàn Quốc Hậu pass CCNA ngày 24/12/2005 với 1000 điểm

143. Nguyễn Thanh Liêm pass CCNA ngày 20/12/2005 với 962 điểm

142. Nguyễn Trung Hiếu pass CCNA ngày 19/12/2005 với 925 điểm

141. Nguyễn Hải Sơn pass CCNA ngày 16/12/2005 với 912 điểm

140. Nguyễn Anh Tuấn pass CCNA ngày 18/12/2005 với 925 điểm

139. Phạm Thị Kiều Trang pass CCNA ngày 18/12/2005 với 912 điểm

138. Đoàn Thị Thanh Thanh pass CCNA ngày 12/12/2005 với 862 điểm

137. Lê Hiếu Long pass CCNA ngày 11/12/2005 với 863 điểm

136. Nguyễn Trung Thành pass CCNA ngày 12/12/2005 với 862 điểm

135. Lê Đức Minh Trung pass CCNA ngày 7/12/2005 với 862 điểm

134. Vũ Tuấn Anh pass CCNA ngày 7/12/2005 với 950 điểm

133. Bùi Nguyễn Minh Hà pass CCNA ngày 7/12/2005 với 912 điểm

132. Đỗ Mạnh Trường pass CCNA ngày 5/12/2005 với 953 điểm

131. Huỳnh Trí Nhơn pass CCNA ngày 4/12/2005 với 850 điểm

130. Hà Hữu Hiền pass CCNA ngày 30/11/2005 với 875 điểm

129. Trương Văn Nghĩa pass CCNA ngày 30/11/2005 với 900 điểm

128. Nguyễn Thanh Sơn pass CCNA ngày 30/11/2005 với 862 điểm

127. Lê Hồng Châu pass CCNA ngày 30/11/2005 với 950 điểm

126. Danh Thế Trung pass CCNA ngày 20/11/2005 với 948 điểm

125. Lê Hoàng Việt Huy pass CCNA ngày 20/11/2005 với 987 điểm

124. Mai Ngọc Sơn pass CCNA ngày 19/11/2005 với 922 điểm

123. Đinh Nam Tâm pass CCNA ngày 18/11/2005 với 922 điểm

122. Lai Đại Quang pass CCNA ngày 14/11/2005 với 870 điểm

121. Trần Đức Tùng pass CCNA ngày 14/11/2005 với 961 điểm

120. Phan Phước Thiện pass CCNA ngày 5/11/2005 với 987 điểm

119. Lê Quang Trung pass CCNA ngày 13/11/2005 với 896 điểm

118. Nguyễn Quang Thái pass CCNA ngày 31/10/2005 với 935 điểm

117. Võ Hữu Khánh pass CCNA ngày 31/10/2005 với 948 điểm

116. Nguyễn Đăng Cường pass CCNA ngày 31/10/2005 với 948 điểm

115. Bảo Kiếm Anh pass CCNA ngày 30/10/2005 với 987 điểm

114. Nguyễn Vòng Chấn pass CCNA ngày 30/10/2005 với 987 điểm

113. Phan Minh Huệ pass CCNA ngày 30/10/2005 với 922 điểm

112. Hoàng Đăng Khánh pass CCNA ngày 30/10/2005 với 961 điểm

111. Trần Quốc Tiến pass CCNA ngày 31/10/2005 với 974 điểm

110. Nguyễn Nhật An pass CCNA ngày 27/10/2005 với 924 điểm

109. Phạm Thế Hùng pass CCNA ngày 27/10/2005 với 924 điểm

108. Chu Ngọc Dũng pass CCNA ngày 25/10/2005 với 968 điểm

107. Phúc Đình Hoàng pass CCNA ngày 30/11/2005 với điểm

106. Cao Bằng Băng pass CCNA ngày 24/10/2005 với 2005 điểm

105. Võ Duy Khang pass CCNA ngày 22/10/2005 với 857 điểm

104. Nguyễn Anh Luân pass CCNA ngày 21/10/2005 với 922 điểm

103. Trương Lê Ngọc Tuyền (PTIT) pass CCNA ngày 18/10/2005 với 987 điểm

102. Nguyễn Hữu Phước pass CCNA ngày 13/10/05 với 857 điểm

101. Huỳnh Minh Trí pass CCNA ngày 10/10/05 với 987 điểm

100. Nguyễn Đức Duy (IDEAL Co.) pass CCNA ngày 9/10/05 với 987điểm

99. Lê Xuân Hòa pass CCNA ngày 23/9 với 909 điểm

98. Phạm Yên Thao (IDEAL Co.) pass CCNA ngày 17/9 với 961 điểm

97. Đỗ Thanh Liêm(DH KHTN) pass CCNA ngày 5/9/05 với 909 điểm

96. Kiều Quốc Tự pass CCNA ngày 24/8/05 với 857 điểm

95. Nguyễn Hữu Chí pass CCNA ngày 23/8/05 với 961 điểm

94. Ngô Thanh Vũ pass CCNA ngày 19/7/05 với 870 điểm

93. Nguyễn Huy Thanh pass CCNA ngày 19/7/05 với 935 điểm

92. Đỗ Viết Thuận pass CCNA ngày 14/8/2005 với 870 điểm

91. Ngô Vĩnh Phúc (ISP Co.) pass CCNA ngày 10/8/2005 với 937 điểm

90. Huỳnh Minh Vũ (Netsoft) pass CCNA ngày 6/8/2005 với 912 điểm

89. Nguyễn Thị Ngọc Hiền pass CCNA ngày 6/8/2005 với 912 điểm

88. Nguyễn Lương Hoàng (ĐH Bách Khoa) pass CCNA ngày 4/8/2005 với 937 điểm

86. Nguyễn Trần Anh Tuấn(PTIT) pass CCNA ngày 2/8/2005 với 937 điểm

85. Trần Đăng Dương (PTIT) pass CCNA ngày 1/8/2005 với 1000 điểm

84. Đào Quang Ngọc (CTyBP) pass CCNA ngày 30/8/2005 với 900 điểm

83. Lương Thành Trung (PTIT) pass CCNA ngày 29/7/2005 với 950 điểm

82. Đinh Hưng Giang (PTIT) pass CCNA ngày 23/7/05 với 900 điểm

81. Thái Thị Mộng Thu (PTIT)pass CCNA ngày 23/7/05 với 937 điểm

80. Bùi Thành Hoàng Vũ pass CCNA ngày 18/7/05 với 900 điểm

79. Điền Hòa Anh Việt pass CCNA ngày 18/7/2005 với 987 điểm

78. Nguyễn Tuấn Hải (Cụm cảng HKVN) pass CCNA ngày 12/7/2005 với 937 điểm

77. Trần Xuân Quang (Cụm cang HKVN) pass CCNA ngày 6/7/2005 với 912/1000

76. Nguyễn Khánh Hoàn (cụm cảng HKVN) pass CCNA ngày 6/7/2005 với 950/1000

75. Nguyễn Phúc Yên (Cụm Cảng HKVN) pass CCNA ngày 5/7/2005 với 937 điểm

74. Phạm Anh Dũng (CCHK) pass CCNA ngày 30/6 với 912 điểm

73. Hà Văn Hùng (CCHKMN) pass CCNA ngày 28/6 với 937 điểm

72. Lê Nguyễn Chí Trình pass CCNA ngày 21/6 với 900 điểm

71. Trần Ngọc Minh pass CCNA ngày 13/6 với 887 điểm.

70. Nguyễn Sơn Nam (Huflit) pass CCNA ngày 26/5/2005 936 điểm

69. Dư Thế Dự (KHTN) pass CCNA ngày 26/5/2005 với 936 điểm

68. Đặng Trương Đoàn (KHTN) pass CCNA ngày 16/04/2005 với 859 điểm

67. Lê Quốc Thái (FTP) pass CCNA ngày 20/04/2005 với 979 điểm

66. Bùi Anh Quân pass CCNA ngày 16/04/05 với 859 điểm

65. Hứa Hiếu Trung (Lotus Net) pass CCNA ngày 16/04/05 với 894 điểm

64. Nguyễn Nhật Khang pass CCNA ngày 1/2 với 958 điểm.

63. Nguyễn Phúc Thuận pass CCNA ngày 31/1 với 849 điểm.

62. Võ Nguyễn Khoa Tuấn pass CCNA 950/1000 ngày 13/11

61. Hồ Xuân Trường pass CCNA 972/1000 ngày 22/1/2005

60. Lê Thanh Giang (FIS-FPT) pass CCNA 940/1000 ngày 24/1/2005

59. Huỳnh Hữu Trung (FIS-FPT) thi ngày 31/12/2004:890

58. Nguyễn Xuân Ân (HPT) thi ngày 22/12/2004: 903/1000 điểm

57. Trương Quang Định (FIS-FPT) thi ngày 29/10: 918 điểm

56. Nguyễn Văn Nam thi ngày 26/10

55. Trương Bá Toàn (SaigonPostel) thi ngày 14/10: 958 điểm

54. Hoàng Bảo Thiện (PTIT) thi ngày 17/9/04: 945 điểm

53. Nguyễn Thị Băng Tâm (PTIT) 975 điểm

52. Nguyễn Hoàng Ngọc Châu (PTIT) thi ngày 31/7/04 với 950 điểm.

51. Nguyễn Minh Khôi (RMIT) thi ngày 24/7/04 với 963 điểm

50. Nguyễn Gia Huấn (QTSP) thi ngày 22/7/04 với 863 điểm

49. Nguyễn Anh Hào (PTIT) thi ngày 11/7/04 với 950 điểm.

48. Nguyễn Ngọc Thịnh (ĐHKHTN) thi ngày 29/6/04 với 916 điểm

47. Nguyễn Thành Lê thi ngày 21/6/04 với 900 điểm.

46. Nguyễn Minh Hoàng (PTIT) thi ngày 24/4/04 với 961 điểm.

45. Nguyển Tấn Hưng (Netsoft): 935 điểm.

44. Trương Phạm Hải Hà (Netsoft) thi ngày 3/4/04: 909 điểm

43. Cao Trần Phong Thái (Cụm Cảng HK sân bay miền Nam): thi ngày 27/3 với 962 điểm.

42. Hồ Đình Khoa (ĐHBK) thi ngày 13/1/04 với 889 điểm.

41. Lê Anh Đức (ĐHBK) thi ngày 20/12/03 với 951/1000 điểm

40. Trần Quốc Phương thi ngày 12/12/03 với 889/1000 điểm.

39. Trần Khánh Trang (Netsoft) thi ngày 8/12/03 với 910/1000 điểm.

38. Đỗ Thị Đoan Trâm(DHQG) thi ngày 5/12/2003 với 889/1000 điểm

37. Phạm Thành Nhơn (Net 5.1) thi ngày 4/12/2003 với 914/1000 điểm

36. Trần Quốc Kỳ thi ngày 26/11/03 với 902/1000 điểm

35. Nguyễn Đăng Khoa (VnPro) thi ngày 14/11/03 với 898 điểm.

34. Nguyễn Phan Anh Tuấn thi ngày 13/11/03.

33. Lê Hồng Vân (ITS) thi ngày 24/10/2003 với số điểm 975/1000

32. Quan Chấn Diều (Hàng Không VN) thi ngày 15/9/03 với 936 điểm

31. Nguyễn Trần Thanh Lạc (Quốc Việt) thi ngày 2/10/03 với 898 điểm.

30. Bùi Huỳnh Thọ (METRO) thi ngày 29/9/03.

29. Nguyễn Huy Vũ thi ngày 29/9/03 với số điểm 974/1000.

28. Lê Thảo Linh (PTIT) thi ngày 26/9/2003 với số điểm 962/1000

27. Phạm Mạnh Hùng (PTIT) thi ngày 22/9/2003 với số điểm 987/1000

26. Đỗ Thanh Tuấn thi ngày 22/9/2003 với số điểm 923/1000

25. Trần Thị Minh Trân (PTIT) thi ngày 19/9/03 với số điểm 962/1000

24.Chu Lan Anh (PTIT) thi ngày 19/9/03 với số điểm 962/1000

23. Quách Lượm (PTIT) thi ngày 19/9/03 với số điểm 911/1000

22. Nguyễn Thị Đăng Phương (PTIT) thi ngày 19/9/03 với số điểm 885/1000

21. Nguyễn Ngọc Chân (Học viện CNBCVT) thi ngày 19/9/03 với số điểm 962/1000

20. Trần Trọng Hùng (Học viện CNBCVT) thi ngày 19/9/03 với số điểm 924/1000

19. Đào Thị Mỹ Châu (Học viện CNBCVT) thi ngày 16/9/03 với số điểm 949/1000

18. Đinh Văn Thảo (Học viện CNBCVT) thi ngày 16/9/03 với số điểm 911/1000

17. Trần Quang Vinh (Học viện CNBCVT) thi ngày 11/9/03 với số điểm 1000/1000.

16. Phạm Phụng Anh (Học viện CNBCVT) thi ngày 11/9/03 với số điểm 987/1000.

15. Nguyễn Đức Thắng (Học viện CNBCVT) thi ngày 11/9/03 với số điểm 975/1000.

14. Phạm Phú Dư Hào (Học viện CNBCVT) thi ngày 11/9/03 với số điểm 898/1000.

13. Trương Trọng Dũng (Học viện CNBCVT) thi ngày 11/9/03 với số điểm 949/1000.

12. Trương Quang Dũng (Học viện CNBCVT) thi ngày 4/9/03 với số điểm 936/1000.

11. Nguyễn Hữu Nghĩa (SPT) thi ngày 22/8/03 với số điểm 873/1000.

10. Trương Như Huy (FPT)thi ngày 5/8/2003 với số điểm 911/1000.

9. Nguyễn Đức Quang thi ngày 10/7/2003 với số điểm 885/1000.

8. Đoàn Quốc Bình thi ngày 21/6/2003 với số điểm 924/1000.

7. Võ Thanh Duy thi ngày 14/6/2003 với số điểm 896/1000.

6. Phạm Đức Phong thi ngày 7/5/2003 với số điểm 962/1000.

5. Huỳnh Trấn Quốc (Global CyberSoft) thi ngày 24/5/03 với số điểm 949/1000.

4. Lê Tiến Khanh thi ngày 8/4/03 với số điểm 936/1000

3. Trần Nam Hưng (VNResource)thi ngày 8/4/03 với số điểm 924/1000

2. Nguyễn Xuân Hướng (Bayer) thi ngày 2/5/03 với số điểm 924/1000

1. Phạm Quốc Cường thi ngày 17/5/2003 với số điểm 872/1000

Chúng tôi rất tự hào về các bạn – những Vietnamese Professionals

Nếu các bạn thi đậu các chứng chỉ quốc tế, mời các bạn chia sẻ chút kinh nghiệm thi cử và học hành cho các bạn đi sau tại box “Tôi đã thi đậu”.

Xin cám ơn.

 

 

Comments

comments

Xem thêm : 

Hãy like nếu bạn thích bài này

Mọi bình luận cho bài viết xin viết bằng tiếng Việt có dấu . Xin cảm ơn!
Paste your AdWords Remarketing code here