LAB: TIME – OF – DAY EXTENDED ACCESS-LIST

Đăng ngày: . Bởi: . Lượt xem bài: 900

Mục đích

Bài LAB này minh họa việc sử dụng time – of – day access-list để điều khiển các kết nối VTY (telnet) đến router.

Mô hình

ahj

Hướng dẫn
Để cho phép time – of – day access-list bạn phải tạo một time range để định nghĩa thời gian cụ thể của ngày và tuần. Trong bài LAB này router B chỉ cho phép truy cập VTY từ host 152.1.2.1 từ 9:00 đến 17:00 thứ Hai đến thứ Sáu.

Cấu hình tham khảo

RouterA

interface FastEthernet0/0

 ip address 152.1.2.1 255.255.255.0

 duplex auto

 speed auto

RouterB

interface FastEthernet0/0

 ip address 152.1.2.2 255.255.255.252

 no ip mroute-cache

 duplex auto

 speed auto

!

access-list 101 permit tcp any any eq telnet time-range deny_user

!

line vty 0 4

 access-class 101 in

 privilege level 15

 no login

!

time-range deny_user

 periodic daily 9:00 to 17:00

Kiểm tra

Chỉnh lại thời gian của router B cho đúng với time – of – day access-list.

RouterB#clock set 15:56:00 20 december 2000

RouterB#show clock

15:58:37.987 UTC Wed Dec 20 2000

RouterB#show access-lists 101

Extended IP access list 101

    permit tcp any any eq telnet time-range deny_user (active) (2 matches)

RouterA#telnet 152.1.2.2

Trying 152.1.2.2 … Open

RouterB#

Bây giờ, chỉnh lại thời gian của router B là 18:00.

RouterB#clock set 18:00:00 20 December 2000

RouterB#show access-lists 101

Extended IP access list 101

    permit tcp any any eq telnet time-range deny_user (inactive) (4 matches)

RouterA#telnet 152.1.2.2

Trying 152.1.2.2 …

% Connection refused by remote host

Comments

comments

Xem thêm : 

Hãy like nếu bạn thích bài này

Mọi bình luận cho bài viết xin viết bằng tiếng Việt có dấu . Xin cảm ơn!
Paste your AdWords Remarketing code here