LAB 6.6: XÁC THỰC VỚI TACACS + SERVER

Đăng ngày: . Bởi: . Lượt xem bài: 5182

A) Mô hình

Hình 6.56

Hình 6.56

B) Yêu cầu

Cài đặt,cấu hình chứng thực cho user dựa vào privilege levels trên TACACS+ server.

Cấu hình AAA service trên router.

Dùng client với chương trình terminal kiểm tra kết quả.

C) Cấu hình

 1. Cấu hình trên TACACS+ Server:

  Bước 1:Tạo group
  Ở đây chúng ta sẽ tạo ra 2 nhóm. Nhóm một là Administrator có quyềnprivilege level 15 và nhóm guest có quyền privilege level 0.

  Vào menu Group Setup

tacacs 2

 

 

Tạo Group

Chọn một group bất kỳ rồi chọn Rename Group. Nhập vào Administrator rồi click Submit.

tacacs 3

Tạo Group mang tên Administrator

Làm tương tự để tạo ra thêm một group nữa tên Guest. Tiếp đến ta phân quyền cho 2 nhóm theo privilege level như đã nói ở trên: Trước hết ta phân quyền cho nhóm Administrator.

Chọn Group là Administrator rồi sau đó chọn Edit Settings

tacacs 4Cấu hình cho từng group

Trong cửa sổ Group Setup tiếp theo ta làm lần lượt như sau;

 • Chọn TACACS+trong mục Jump to
 • Check vào Shell (exec)
 • Check vào Privilege Levelvà nhập vào thông số 15
 • Chọn Submit + Restart
tacacs 5

Cấu hình cho nhóm Admin ở mức Privilege Level 15

Như vậy, những user nào thuộc group Adminstrator khi kết nối vào router thông qua TACACS+ server sẽ có bộ quyền ở mức 15.

Việc cấu hình cho nhóm Guest ở Privỉlege Level 0 tương tự như vậy.

Bước 2: Tạo user và add user vào group

Chúng ta sẽ tạo user mang tên balcony thuộc group Aministrator và user mang tên Guest thuộc nhóm Guest

Vào menu User, nhập vào tên balcony, chọn Add/Edit

Thêm user mang tên balcony

Thêm user mang tên balcony

Trong màn hình User Setup tiếp theo ta cần nhập các thông số sau:

 • Password authentication: ACS internet Database
 • Password cho user balcony
 • Chọn nhóm cho user này là Administrator.
Cấu hình cho user balcony

Cấu hình cho user balcony

Việc tạo và cấu hình cho user Guest và group Guest ta làm tương tự.

Bước 3: Cấu hình AAA server và Client:

Vào menu Network Configuration. Trước tiên ta cấu hình AAA client.

Click vào Add Entry trong phần AAA Client

tacacs 8

Chọn phần cấu hình AAA Client

Trong cửa sổ tiếp theo ta cần nhập các thông số sau:

 • AAA Client hostname: hostname của router (center)
 • AAA IP address: địa chỉ của router 10.0.0.1
 • Key: khoá thương lượng giữa router và server ( ta chọn tuỳ ý và cần phải khớp với giá trị sẽ nhập khi cấu hình router)
 • Authentication Using: Tất nhiên là chọn TACACS+

Sau đó ta chọn Submit + Apply

Cấu hình cho AAA client

Cấu hình cho AAA client

Tiếp theo ta sẽ cấu hình cho AAA Server:

Chọn Add Entry trong phần AAA server:

Chọn cấu hình thêm một AAA server.

Chọn cấu hình thêm một AAA server.

Nhập vào các giá trị sau:

 • AAA server name: đặt tùy ý
 • AAA server IP: địa chỉ IP của máy cài TACACS+
 • Key: khoá giao trước ( trùng với khoá lúc nãy là 123456)
 • AAA server type: Chọn TACACS+

Chọn vào Submit + Apply

Cấu hình thông số cho AAA server

Cấu hình thông số cho AAA server

2.Cấu hình trên router:

Sau đây là những lệnh cấu hình chính : Chú ý là những lệnh này dùng cho Cisco IOS 12.05 trở về sau

center(config)#aaa new-model

center(config)#aaa authentication login default group tacacs+

center(config)#aaa authorization exec default group tacacs+

center(config)#tacacs-server host 10.0.0.254 //IP của TACACS+ server

center(config)#tacacs-server key 123456 //key nhập ở trên

3. Kiểm tra hoạt động:

Sử dụng một client chạy Windows XP và dùng command line telnet vào router Center để kiểm tra cấu hình bằng hai tài khoản balcony (admin) và Guest (guest)

Trên client ta vào CMD và gõ lệnh telnet 192.168.1.10 . Thông báo yêu cầu nhập username và password sẽ hiện lên. Ta nhâp vào balcony và password tương ứng như đã cấu hình:

Truy cập vào router với tài khoản level 15

Truy cập vào router với tài khoản level 15

Ta thấy như hình, với level 15 khi login vào router đã ở chế độ privilege.

Tiếp theo ta thử login vào với tài khoản Guest:

Hình trên chứng tỏ user Guest với level 0 như ta đã cấu hình thì chỉ có thể sử dụng 5 lệnh.

Hình trên chứng tỏ user Guest với level 0 như ta đã cấu hình thì chỉ có thể sử dụng 5 lệnh.

VnPro

Comments

comments

Xem thêm : 

Hãy like nếu bạn thích bài này

Mọi bình luận cho bài viết xin viết bằng tiếng Việt có dấu . Xin cảm ơn!
Paste your AdWords Remarketing code here