CCNA Collaboration

QoS Deployment for VoIP (Trung Tâm Tin Học VnPro)

QoS Deployment for VoIP (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Viết ngày bởi

QoS Deployment for VoIP (Trung Tâm Tin Học VnPro)   ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (083) 5124 257 | Website: www.vnpro.vn […]

Cấu hình tổng đài CUCM cấp số điện thoại cho các SIP Phone (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Cấu hình tổng đài CUCM cấp số điện thoại cho các SIP Phone (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Viết ngày bởi

Cấu hình tổng đài CUCM cấp số điện thoại cho các SIP Phone (Trung Tâm Tin Học VnPro)   ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí […]

Cấu hình tổng đài CUCM cấp số điện thoại cho các Softphone CIPC (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Cấu hình tổng đài CUCM cấp số điện thoại cho các Softphone CIPC (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Viết ngày bởi

Cấu hình tổng đài CUCM cấp số điện thoại cho các Softphone CIPC (Trung Tâm Tin Học VnPro)   ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí […]

Cấu hình tính năng Shared-line trên tổng đài CME (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Cấu hình tính năng Shared-line trên tổng đài CME (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Viết ngày bởi

Cấu hình tính năng Shared-line trên tổng đài CME (Trung Tâm Tin Học VnPro)   ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (083) […]

Cấu hình tính năng Call Forward Busy, Noan, All trên CME (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Cấu hình tính năng Call Forward Busy, Noan, All trên CME (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Viết ngày bởi

Cấu hình tính năng Call Forward Busy, Noan, All trên CME (Trung Tâm Tin Học VnPro)   ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện […]

Time-of-day Routing Call Forward trên tổng đài CME (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Time-of-day Routing Call Forward trên tổng đài CME (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Viết ngày bởi

Time-of-day Routing Call Forward trên tổng đài CME (Trung Tâm Tin Học VnPro)   ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (083) 5124 […]

GT và HD cấu hình DV danh bạ Directory Service trên CME (Trung Tâm Tin Học VnPro)

GT và HD cấu hình DV danh bạ Directory Service trên CME (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Viết ngày bởi

GT và HD cấu hình DV danh bạ Directory Service trên CME (Trung Tâm Tin Học VnPro)   ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. […]

PoE IP Phone (Trung Tâm Tin Học VnPro)

PoE IP Phone (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Viết ngày bởi

PoE IP Phone (Trung Tâm Tin Học VnPro)   ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (083) 5124 257 | Website: www.vnpro.vn Fanpage: […]

Configuring Dial Peers (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Configuring Dial Peers (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Viết ngày bởi

Configuring Dial Peers (Trung Tâm Tin Học VnPro)   ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (083) 5124 257 | Website: www.vnpro.vn Fanpage: […]

Ip phoneregistration & configure (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Ip phoneregistration & configure (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Viết ngày bởi

Ip phoneregistration & configure (Trung Tâm Tin Học VnPro)   ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (083) 5124 257 | Website: www.vnpro.vn […]