Học Quản Trị Mạng Online

Kênh Video

VnPro - Sự Kiện

VnPro – Sự Kiện ” Giải Pháp Hạ Tầng Mạng Cho Doanh Nghiệp”

Viết ngày bởi

VnPro – Sự Kiện ” Giải Pháp Hạ Tầng Mạng Cho Doanh Nghiệp” Vào ngày 09/09 vừa qua, VnPro đã phối hợp cùng với QD-Tek tổ chức một buổi hội thảo với chủ đề “Giải Pháp Hạ Tầng Mạng Cho Doanh Nghiệp”. Đông đảo học viên đã tham gia buổi hội thảo, đặt ra rất […]

VnPro - ÔN TẬP CCNAX NGÀY 26-08-2017

VnPro – ÔN TẬP CCNAX NGÀY 26-08-2017

Viết ngày bởi

VnPro – ÔN TẬP CCNAX NGÀY 26-08-2017 ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (0283) 5124 257 | Website: www.vnpro.vn Fanpage: www.facebook.com/VnPro Youtube […]

VnPro - HỘI THẢO

VnPro – HỘI THẢO “GIẢI PHÁP WIFI CHO DOANH NGHIỆP”

Viết ngày bởi

VnPro – HỘI THẢO “GIẢI PHÁP WIFI CHO DOANH NGHIỆP” ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (0283) 5124 257 | Website: www.vnpro.vn […]

VnPro - Hội Thảo “Ứng Dụng Vyos Vào Kiến Trúc HCI”

VnPro – Hội Thảo “Ứng Dụng Vyos Vào Kiến Trúc HCI”

Viết ngày bởi

VnPro – Hội Thảo “Ứng Dụng Vyos Vào Kiến Trúc HCI” ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (0283) 5124 257 | Website: […]

VnPro - Sự Kiện

VnPro – Sự Kiện “GIẢI PHÁP ERP CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ”

Viết ngày bởi

VnPro – Sự Kiện “GIẢI PHÁP ERP CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ” ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (0283) 5124 257 […]

VnPro - Hội Thảo

VnPro – Hội Thảo “Giải Pháp Legrand Cho Hạ Tầng CNTT”

Viết ngày bởi

VnPro – Hội Thảo “Giải Pháp Legrand Cho Hạ Tầng CNTT” ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (0283) 5124 257 | Website: […]

VnPro - sự kiện “Giải Pháp Bảo Mật Chống Spam Mail & Lọc Thư Rác Của Hãng Barracuda Networks”

VnPro – sự kiện “Giải Pháp Bảo Mật Chống Spam Mail & Lọc Thư Rác Của Hãng Barracuda Networks”

Viết ngày bởi

VnPro – sự kiện “Giải Pháp Bảo Mật Chống Spam Mail & Lọc Thư Rác Của Hãng Barracuda Networks” ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí […]

VnPro - HỘI THẢO CISCO UNIFIED BORDER ELEMENT (CUBE) (Trung Tâm Tin Học VnPro)

VnPro – HỘI THẢO CISCO UNIFIED BORDER ELEMENT (CUBE) (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Viết ngày bởi

VnPro – HỘI THẢO CISCO UNIFIED BORDER ELEMENT (CUBE) (Trung Tâm Tin Học VnPro) ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (0283) 5124 […]

VnPro - HỘI THẢO MICROSOFT SHAREPOINT VÀ ỨNG DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP (Trung Tâm Tin Học VnPro)

VnPro – HỘI THẢO MICROSOFT SHAREPOINT VÀ ỨNG DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Viết ngày bởi

VnPro – HỘI THẢO MICROSOFT SHAREPOINT VÀ ỨNG DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP (Trung Tâm Tin Học VnPro) ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện […]

VnPro - Hội thảo MPLS Nguyên Lý và Ứng Dụng.(Trung Tâm Tin Học VnPro)

VnPro – Hội thảo MPLS Nguyên Lý và Ứng Dụng.(Trung Tâm Tin Học VnPro)

Viết ngày bởi

VnPro – Hội thảo MPLS Nguyên Lý và Ứng Dụng.(Trung Tâm Tin Học VnPro) ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (0283) 5124 […]

Paste your AdWords Remarketing code here