Học Quản Trị Mạng Online

Kênh Video

Sinh Viên Thực Tập Tại VnPro

Sinh Viên Thực Tập Tại VnPro

Viết ngày bởi

Sinh Viên Thực Tập Tại VnPro ———————————————————————————–  Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (083) 5124 257 | Website: www.vnpro.vn Fanpage: www.facebook.com/VnPro Youtube Channel: […]

Những cập nhập trong chương trình CCIE Routing&Switching (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Những cập nhập trong chương trình CCIE Routing&Switching (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Viết ngày bởi

Những cập nhập trong chương trình CCIE Routing&Switching (Trung Tâm Tin Học VnPro) ———————————————————————————–  Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (083) 5124 257 […]

Cấu hình tính năng Time of day call routing trên tổng đài CUCM (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Cấu hình tính năng Time of day call routing trên tổng đài CUCM (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Viết ngày bởi

Cấu hình tính năng Time of day call routing trên tổng đài CUCM (Trung Tâm Tin Học VnPro)   ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí […]

Redistribution (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Redistribution (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Viết ngày bởi

Redistribution (Trung Tâm Tin Học VnPro)   ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (083) 5124 257 | Website: www.vnpro.vn Fanpage: www.facebook.com/VnPro Youtube […]

Configure 3CX SIP Phone on CME (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Configure 3CX SIP Phone on CME (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Viết ngày bởi

Configure 3CX SIP Phone on CME (Trung Tâm Tin Học VnPro)   ———————————————————————————–  Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (083) 5124 257 | […]

Hướng dẫn cấu hình NAT - PAT trên ASA (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Hướng dẫn cấu hình NAT – PAT trên ASA (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Viết ngày bởi

Hướng dẫn cấu hình NAT – PAT trên ASA (Trung Tâm Tin Học VnPro)   ———————————————————————————–  Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (083) […]

Routing Overview(Trung Tâm Tin Học VnPro)

Routing Overview(Trung Tâm Tin Học VnPro)

Viết ngày bởi

Routing Overview(Trung Tâm Tin Học VnPro)   ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (083) 5124 257 | Website: www.vnpro.vn Fanpage: www.facebook.com/VnPro Youtube […]

Quy chế và cách thức thi Final Lab tại VnPro năm 2017 (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Quy chế và cách thức thi Final Lab tại VnPro năm 2017 (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Viết ngày bởi

Quy chế và cách thức thi Final Lab tại VnPro năm 2017 (Trung Tâm Tin Học VnPro)   ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. […]

QoS Deployment for VoIP (Trung Tâm Tin Học VnPro)

QoS Deployment for VoIP (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Viết ngày bởi

QoS Deployment for VoIP (Trung Tâm Tin Học VnPro)   ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (083) 5124 257 | Website: www.vnpro.vn […]

Hướng dẫn cấu hình ASA cơ bản (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Hướng dẫn cấu hình ASA cơ bản (Trung Tâm Tin Học VnPro)

Viết ngày bởi

Hướng dẫn cấu hình ASA cơ bản (Trung Tâm Tin Học VnPro)   ———————————————————————————– Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng gửi email về địa chỉ: vnpro@vnpro.org Trung Tâm Tin Học VnPro Địa chỉ: 149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Điện Thoại: (083) 5124 257 […]