Ghi chép kỹ thuật

Các công cụ quét lỗ hổng thông dụng (phần 3): Retina, QualysGuard, GFI LanGuard và Nexpose

Các công cụ quét lỗ hổng thông dụng (phần 3): Retina, QualysGuard, GFI LanGuard và Nexpose

Viết ngày bởi

9. Công cụ Retina Retina Network Security Scanner được thiết lập như một máy quét giúp tìm ra những lỗ hổng và những phần dễ bị tổn thương nhất trên hệ thống máy tính thông qua các máy chủ và các cống vào hệ thống. Thiết lập này giúp bạn có thế quét toàn bộ […]

Các công cụ quét lỗ hổng thông dụng (phần 2): MBSA, SecureCheq, SAINT, PSI

Các công cụ quét lỗ hổng thông dụng (phần 2): MBSA, SecureCheq, SAINT, PSI

Viết ngày bởi

5. Công cụ MBSA Microsoft Baseline Security Analyser (MBSA) có thể thi hành các máy quét trong cục bộ hay từ xa trên các máy tính Windows và các máy chủ, xác định bất kì các gói dịch vụ đang thiếu sót, việc ráp nối các lỗ hổng bảo mật, và các cấu hình sai […]

Các công cụ quét lỗ hổng thông dụng: Nmap, Nessus, Fuzzing, OpenVas

Các công cụ quét lỗ hổng thông dụng: Nmap, Nessus, Fuzzing, OpenVas

Viết ngày bởi

1. Công cụ Nmap Nmap là công cụ miễn phí, chạy được trên nhiều hệ điều hành. Scan nhanh chóng và hiệu quả. Có thể thực hiện nhiều kiểu scan khác nhau. Nmap là công cụ bảo mật được phát triền bởi Floydor, ban đầu nó chỉ là một tool *nix nhưng về sau đã […]

Các phương pháp kỹ thuật quét lỗ hổng bảo mật

Viết ngày bởi

1. Khái niệm kiểm định an ninh hệ thống Kiểm thử hệ thống thông tin là một loại kiểm thử nhắm mục đích kiểm tra xem hệ thống đó có đảm bảo: về tính bí mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng của thông tin hay không. Một hệ thống thông tin được cấu tạo […]

Tổng quan lỗ hổng bảo mật và một số kỹ thuật tấn công vào mạng

Tổng quan lỗ hổng bảo mật và một số kỹ thuật tấn công vào mạng

Viết ngày bởi

1. Tổng quan lỗ hổng bảo mật Các lỗ hổng bảo mật là những điểm yếu trên hệ thống hoặc ẩn chứa trong một dịch vụ hệ thống đó cung cấp, dựa vào đó tin tặc có thể xâm nhập trái phép để thực hiện các hành động phá hoại hoặc chiếm đoạt tài nguyên […]

Các khái niệm trong lĩnh vực an toàn hệ thống thống tin

Các khái niệm trong lĩnh vực an toàn hệ thống thống tin

Viết ngày bởi

1. Khái niệm hệ thống Hệ thống là 1 tập hợp có tổ chức gồm nhiều phần tử có các mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau và cùng hoạt động hướng tới một mục tiêu chung. Phần tử có thể là vật chất hoặc phi vật chất: Con người, máy móc, thông tin, dữ […]

Hướng dẫn sử dụng PRTG giám sát Bandwidth trên Cisco Router

Hướng dẫn sử dụng PRTG giám sát Bandwidth trên Cisco Router

Viết ngày bởi

1. Yêu cầu – Tải phần mềm PRTG từ trang chủ. – Cài đặt PRTG trên Win7 32bit. – Cấu hình SNMP Community String trên Cisco Router. – Hướng dẫn khai báo SNMP cho Cisco Device trên PRTG. 2. Thực hiện Yêu cầu 1. Tải phần mềm PRTG từ trang chủ. Tải phần mềm tại: […]

Hướng dẫn Upgrade SCCP Firmware cho Cisco 7960 IP Phone

Hướng dẫn Upgrade SCCP Firmware cho Cisco 7960 IP Phone

Viết ngày bởi

Yêu cầu Cấu hình cơ bản trên CME. Upgrade SCCP Firmware cho Cisco 7960 IP Phone. Thực hiện Yêu cầu 1. Cấu hình cơ bản trên CME. hostname CME interface f0/0   description Ket noi toi switch PoE   ip address 192.168.1.1 255.255.255.0   no shutdown   exit   line vty 0 4   privilege […]

Hướng dẫn Upgrate Firmware cho Cisco IP Phone 9971

Hướng dẫn Upgrate Firmware cho Cisco IP Phone 9971

Viết ngày bởi

Upgrate firmware cmterm-9971.9-4-2SR1-2.cop.sgn cho Phone 9971. Sau khi cấu hình lộn Phone 7971 trên CUCM, trong quá trình Register, Phone 9971 hiển thị thông báo lỗi sau tại Status Message: upgrade reject: HW compat failure. Must use 9.3(2) or later release on this phone CUCM System version hiện tại: 9.1.1.10000-11 Firmware hiện tại của Phone […]

VoIP: Cấu hình translation-rule giữa các site có cùng số Extension

VoIP: Cấu hình translation-rule giữa các site có cùng số Extension

Viết ngày bởi

Cấu hình cơ bản trên CME1. hostname CME1 interface f0/0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 no shutdown exit interface f0/1 description Ket noi toi WAN Network Site2 ip address 172.16.0.1 255.255.255.0 no shutdown exit ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.0.2 line vty 0 4 privilege level 15 no login exit line console 0 logging synchronous exit no […]