Ghi chép kỹ thuật

Ảnh hưởng của các thuộc tính đến kĩ thuật lưu lượng

Ảnh hưởng của các thuộc tính đến kĩ thuật lưu lượng

Viết ngày bởi

Ảnh hưởng của các thuộc tính đến kĩ thuật lưu lượng Kiến trúc mô hình B 1. Sự ảnh hưởng của Metric Theo mô hình B thì tất cả các kết nối đều được cấu hình TE=1, do đó đường hầm chọn đường tối ưu nhất lá R3-R2-R1. Sau đây chúng ta sẽ thay đổi […]

Dynamic Routing là gì?

Dynamic Routing là gì?

Viết ngày bởi

Dynamic Routing là gì? 1. Khái niệm Giao thức Dymanic routing được hỗ trợ bởi các ứng dụng phần mềm chạy trên Router, nó sẽ tự động tìm hiểu các địa chỉ mạng đích và nó cũng có thể quảng cáo các địa chỉ đó đến các Router khác. Tính năng này cho phép Router […]

Static Route là gì?

Static Route là gì?

Viết ngày bởi

Static Route là gì? Static Routing là phương thức định tuyến mà người quản trị sẽ nhập tất cả thông tin về đường đi cho router. Vậy khi cấu trúc hệ thống mạng có bất kỳ sự thay đổi nào thì người quản trị sẽ thay đổi bằng cách xóa hay thêm các thông tin […]

Thế nào là Routing?

Thế nào là Routing?

Viết ngày bởi

Thế nào là Routing? Định tuyến là phương thức mà Router (Bộ định tuyến) hay PC (thiết bị mạng) dùng để chuyển các gói tin đến địa chỉ đích một cách tối ưu nhất, nghĩa là chỉ ra hướng và đường đi tốt nhất cho gói tin. Router thu thập và duy trì các thông […]

Kiến trúc mô phỏng MPLS-TE

Kiến trúc mô phỏng MPLS-TE

Viết ngày bởi

Kiến trúc mô phỏng MPLS-TE 1. Ví dụ mô hình MPLS TE Sau đây ta xét một miền MPLS để thực hiện các kĩ thuật lưu lượng trong nó Miền MPLS hoạt động TE – Kiến trúc bao gồm 5 router series 7200 và được kí hiệu R1 đến R5, trong đó : + R1 […]

Workstation-to-Router Redundancy và các giao trức LAN High Availability

Workstation-to-Router Redundancy và các giao trức LAN High Availability

Viết ngày bởi

Workstation-to-Router Redundancy và các giao trức LAN High Availability Khi một máy trạm gửi lưu lượng đến máy bên ngoài, các máy trạm có nhiều cách nhận ra địa chỉ của router trên phân đoạn mạng của mình, bao gồm các bước sau đây: • ARP • Explicit configuration • ICMP Router Discovery Protocol (RDP) […]

Phân loại các cơ chế bảo vệ và khôi phục trong MPLS-TE

Phân loại các cơ chế bảo vệ và khôi phục trong MPLS-TE

Viết ngày bởi

Phân loại các cơ chế bảo vệ và khôi phục trong MPLS-TE 1. Sửa chữa toàn cục và sửa chữa cục bộ Sửa chữa toàn cục là bảo vệ khi có sự cố ở bất kỳ vị trí nào trên đường làm việc. Điểm sửa chữa POR (ở đây chính là ingress-LSR) thường cách xa […]

High Availability trong thiết kế mạng (tiếp theo)

High Availability trong thiết kế mạng (tiếp theo)

Viết ngày bởi

High Availability trong thiết kế mạng (tiếp theo) 3. Increasing Availability (Tăng khả năng sẵn sàng mạng) Ngoài ra để tạo điều kiện thuận lợi cho cân bằng tải, cần tăng tính sẵn sàng mạng trên các router dự phòng. Nên nhất quán băng thông phù hợp trong các thành phần thiết kế tạo điều […]

High Availability trong thiết kế mạng

High Availability trong thiết kế mạng

Viết ngày bởi

High Availability trong thiết kế mạng Khi thiết kế một cấu trúc liên kết mạng cho một khách hàng có hệ thống, dịch vụ, đường mạng quan trọng, cần dự tính khả năng các thành phần này có thể xảy ra sự cố và nên thiết kế dự phòng ở những nơi cần thiết. – […]

Giới thiệu mô hình mạng phân cấp

Giới thiệu mô hình mạng phân cấp

Viết ngày bởi

Giới thiệu mô hình mạng phân cấp Mô hình phân cấp cho phép chúng ta thiết kế các đường mạng sử dụng những chức năng chuyên môn kết hợp với một tổ chức có thứ bậc. Việc thiết kế mạng đòi hỏi phải xây dựng một mạng thỏa mãn nhu cầu hiện tại và có […]

Paste your AdWords Remarketing code here