CCNP

Port-based Authentication

Viết ngày bởi

Port-based authentication dựa trên chuẩn IEEE 802.x. Khi được bật lên, switch sẽ ngăn tất cả traffic cho đến khi người dùng được chứng thực thành công với Switch. Để có thể port-based authentication làm việc được, đòi hỏi client và Swith phải hỗ trợ 802.1x, nếu Switch không hỗ trợ thì client vẫn có […]

 LAB: Quality of Service (QoS)

LAB: Quality of Service (QoS)

Viết ngày bởi

1.   Mô tả: a.    ISPR1 và ISPR2 là 2 Router của ISP ABC. b.    R11, R12 là hai Router của khách hàng A nằm ở hai chi nhánh khác nhau kết nối với nhau qua hệ thống mạng của ISP ABC. c.    Subnet của khách hàng A là: 100.100.0.0/16 d.    R21, R22 là hai Router […]

NHU CẦU VỀ QoS VÀ CÁC MÔ HÌNH QoS

Viết ngày bởi

Theo truyền thống, khi nhu cầu về băng thông tăng lên, hiện tượng nghẽn mạng có thể x ảy ra. Ta có thể giải quyết bằng cách tăng băng thông kết nối hoặc dùng thiết bị phần cứng khác thay thế. Nhược điểm cách này là không chỉ ra cách thức để ưu tiên một […]

QoS trên Switch cho thiết bị VoIP

Viết ngày bởi

Quality of Service (QoS) IP Telephony Catalyst switch có thể cung cấp nguồn cho các IP phones, hình thành các kết nối trunking với IP phones, cung cấp một mức độ QoS cho các voice packets. Inline power. Một thiết bị Cisco IP Phones cũng giống như tất cả các node khác trong hệ thống […]

LAB 6.6: XÁC THỰC VỚI TACACS + SERVER

LAB 6.6: XÁC THỰC VỚI TACACS + SERVER

Viết ngày bởi

A) Mô hình B) Yêu cầu Cài đặt,cấu hình chứng thực cho user dựa vào privilege levels trên TACACS+ server. Cấu hình AAA service trên router. Dùng client với chương trình terminal kiểm tra kết quả. C) Cấu hình Cấu hình trên TACACS+ Server: Bước 1:Tạo group Ở đây chúng ta sẽ tạo ra 2 […]

Bài Lab Route Enhanced Internet Gateway Routing Protocol (EIGRP)

Viết ngày bởi

Bài Lab Switch Wireless Lan Controller

Viết ngày bởi

Bài Lab Switch Private Vlan

Viết ngày bởi

Bài Lab Switch Vlan Acess list

Viết ngày bởi

Bài Lab Switch Dynamic ARP inspection

Viết ngày bởi

Paste your AdWords Remarketing code here