CCNA

PHƯƠNG PHÁP GIẢM TẤN CÔNG MẠNG (Mitigating Network Attack) – phần 2

PHƯƠNG PHÁP GIẢM TẤN CÔNG MẠNG (Mitigating Network Attack) – phần 2

Viết ngày bởi

Tấn công ở tầng ứng dụng (Application attacks): Tấn công ở tầng ứng dụng có những đặc điểm sau: – Khai thác những điểm yếu phổ biến trong hệ thống mạng như các lỗ hổng trong các giao thức mạng, những lỗ hổng này luôn tồn tại khi sử dụng các ứng dụng hay các […]

Cấu hình Switch port, VLANs, Trunk, VTP, InterVLAN Routing

Cấu hình Switch port, VLANs, Trunk, VTP, InterVLAN Routing

Viết ngày bởi

Yêu cầu: Mô hình trên dùng cho 3 nhóm, mỗi nhóm từ 2->3 học viên, thiết bị của mỗi nhóm là 1 router + 3 switch. Cấu hình trung kế: Cấu hình trung kế Dot1q kết nối giữa Switch – Switch. Cấu hình trung kế Dot1q kết nối giữa Switch – Router. Cấu hình VTP: […]

Hướng dẫn nâng cấp RAM, Flash, Module Voice cho Cisco Router

Hướng dẫn nâng cấp RAM, Flash, Module Voice cho Cisco Router

Viết ngày bởi

Bài hướng dẫn nâng cấp Cisco Router này bao gồm các phần sau: 1. Nâng cấp RAM 2. Gắn thêm các Module Voice cho router: • Module Cisco PVDM2-64 HD 64-Channel packet voice & FAX DSP (Module này dùng để chuyển đổi tín hiệu analog thành digital và ngược lại) • Module AIM CUE Unity […]

LAB Cấu hình E1 Back-to-back #CCNA Voice – CCNA Collaboration

Viết ngày bởi

Chào các bạn, Đây là bài viết tiếp theo trong chuỗi CCNA Voice Lab “Cấu hình E1 Back-to-back” Nội dung bài Lab gồm các phần sau: 1. Sơ đồ lab và yêu cầu. 2 2. Cấu hình hạ tầng mạng (VLAN/DHCP/Trunking) và card E1 trên router 2 2.1. Router VnPro. 2 2.2. Router backbone. 7 […]

Các khái niệm và hoạt động của Etherchannel

Các khái niệm và hoạt động của Etherchannel

Viết ngày bởi

Công nghệ EtherChannel của Cisco cho phép kết hợp các kết nối Etheret thành một bó (bundle) để tăng băng thông. Mỗi bundle có thể bao gồm từ hai đến tám kết nối Fast Ethernet hay Gigabit Ethernet, tạo thành một kết nối luận lý gọi là FastEtherChannel hay Gigabit EtherChannel. Kết nối này cung […]

VLAN trunking: ISL và 802.1Q

VLAN trunking: ISL và 802.1Q

Viết ngày bởi

Một vài VLAN được xem là bình thường, trong khi một vài VLAN khác được xem là VLAN mở rộng. Các VLAN được xem là bình thường nếu số VLAN nằm trong khoảng từ 1 cho đến 1005 và có thể được quảng bá thông qua VTP phiên bản 1 và 2. Các VLAN này […]

VLAN Trunking Protocol

VLAN Trunking Protocol

Viết ngày bởi

VTP quảng bá các thông tin cấu hình VLAN đến các switch láng giềng để các cấu hình VLAN có thể được thực hiện trên một switch, trong khi tất cả các switch khác trong hệ thống mạng sẽ học thông tin VLAN. VTP thường quảng bá các thông tin như số định danh VLAN, […]

Các kiểu triển khai VLAN

Các kiểu triển khai VLAN

Viết ngày bởi

Có 3 mô hình cơ bản để xác định và điều khiển một gói tin được gán như thế nào vào một VLAN: VLAN dựa trên cổng – port-base VLANs VLAN dựa trên địa chỉ MAC – MAC address-base VLANs Số lượng các VLAN trong một switch có thể rất khác nhau, phụ thuộc vào […]

Securing Switch Access – phần 5

Securing Switch Access – phần 5

Viết ngày bởi

LAB: Dynamic ARP inspection (DAI)   Yêu cầu: 1: Giữ nguyên cấu hình của phần DHCP Snooping 2: Client 2 sẽ gán địa chỉ static IP như mô hình trên. 3: Cấu hình DAI trên SW1 để đảm bảo các client chỉ trả lời các ARP request gởi cho chính client đó (ví dụ: khi […]

Securing Switch Access – phần 4

Securing Switch Access – phần 4

Viết ngày bởi

LAB: DHCP Snooping   Yêu cầu: 1: Đảm bảo xóa toàn bộ cấu hình và Vlan của SW1 2: R1, R2, Client1, Client2 đều thuộc Vlan 10. 3: Cấu hình R1, R2 là DHCP Server. Dãy địa chỉ IP mỗi Router sẽ cấp như sau: R1: IP: 192.168.1.0/24 Gateway: 192.168.1.253 R2: 192.168.1.0/24 Gateway: 192.168.1.254 4: […]

Paste your AdWords Remarketing code here