Đội Ngũ Giảng Viên

GV_VnPro

Các giảng viên là những chuyên viên cấp cao và đầu ngành trong các công ty và tập đoàn lớn trên cả nước.

–  Được trang bị kỹ năng sư phạm chuyên nghiệp.

–  Trải qua nhiều kỳ sát hạch để đạt tiêu chuẩn giảng dạy tại VnPro.

Hoạt động giảng dạy tại VnPro:

–  Hoạt động giảng dạy tổ chức trong những lớp học theo tiêu chuẩn quốc tế.

–  Các giảng viên thường xuyên thảo luận về các công nghệ tiên tiến nhất để áp dụng vào bài giảng.

–  Các học viên được truyền đạt theo phương pháp khoa học được áp dụng nhiều trên thế giới.

–  Học viên có khả năng tự thiết kế mô hình.

–  Trực tiếp thao tác trên thiết bị.

–  Áp dụng những mô hình thực tế đang được xây dựng tại các doanh nghiệp lớn.

–  Nắm bắt được những công nghệ mới nhất.

VnPro

Paste your AdWords Remarketing code here