EZVPN – Server using SDM

Đăng ngày: . Bởi: . Lượt xem bài: 121992

VPN1

 

Tạo Cisco VPN Server

Trong Config Mode, chọn VPN/Easy VPN Server và sau đó chọn tab Create Easy VPN Server.

Để kích hoạt AAA chọn Enable AAA và nút Launch the selected task sẽ hoạt động.

01

Chọn cổng giao tiếp bên ngoài của VPN Server

02

IKE Proposal để mặc định, sau đó chọn Next

03

Tranform Set để mặc định sau đó chọn Next

1

Trong Group Authorization/Group Policy, chọn Local Only và chọn Next

2

Để cấu hình các thực mở rộng:

1. Chọn Enable Extended Authentication

2. Chọn Local Only

3. Chọn Add User Account đề thêm tài khoản người dùng mới

3

Trên màn hình User Account, chọn ADD, Cisco SDM sẽ yêu cầu những thông tin:

 • Username:sdmuser1
 • Password:cisco123
 • Chọn Encrypt password using Message Digest Algorithm 5 (MD5) hash algorithm
 • Privilege Level: 15

Chọn: OK

Trong màn hình User Account chọn OK

Trong màn hình Extended Authentication chọn Next

Trong  Group Authentication/User Group Policies, chọn Add, sau đó Cisco SDM yêu cầu thông tin sau:

Chọn Tab General :

 • Tên của nhóm: EZVPNgroup
 • Pre-shares key mới: cisco123
 • Tạo một pool mới Pool Information/Create: 30.30.100 – 30.30.30.120

4

Chọn Tab DNS/WINS

Sau đó chọn DNS

 • Primary DNS Server: 30.30.30.5
 • Secondary DNS Server: 30.30.30.6
 • Domain Name: cisco.com

Chọn WIN

 • Primary WIN Server: 30.30.30.7
 • Secondary WIN Server: 30.30.30.8

Chọn tab Split Tunneling:

 • ChọnEnable Split Tunneling
 • Nhập subnet được bảo vệ: 30.30.30.0/0.0.0.255

Chọn tab XAuth Option:

 • Chọn Enable save password
 • Chọn Maximum Login Allowed Per User: 5
 • Chọn OK

5

Để trở lại User Group Policy, chọn Next.

6

 • Chọn Finish
 • Chọn Deliver

Giám sát(Monitoring):

Kiểm tra trạng thái Tunnel:

7

Comments

comments

Xem thêm :  ,,,

Hãy like nếu bạn thích bài này

Mọi bình luận cho bài viết xin viết bằng tiếng Việt có dấu . Xin cảm ơn!
Paste your AdWords Remarketing code here