Địa chỉ Anycast và Multicast trong IPv6

Đăng ngày: . Bởi: . Lượt xem bài: 1750

Địa chỉ Anycast và Multicast trong IPv6

1. Anycast Address
Anycast là một dạng địa chỉ hoàn toàn mới trong IPv6. Dạng địa chỉ này không được gắn cho node hay giao diện, mà cho những chức năng cụ thể. Thay vì thực hiện truyền dữ liệu đến mọi node trong một nhóm như địa chỉ multicast, anycast gửi gói tin đến node gần nhất (tính theo thủ tục định tuyến) trong nhóm.

Anycast không có không gian địa chỉ riêng gắn cho nó. Nó được lấy trong vùng của địa chỉ unicast. Bởi vậy, địa chỉ anycast cũng có ba phạm vi như địa chỉ unicast. Nhưng việc sử dụng của địa chỉ anycast cũng không rõ ràng. Hiện nay đang có những thảo luận về việc có sử dụng dạng địa chỉ anycast cho những mục đích như tìm DNS hoặc Universal Plug and Play.

2. Multicast Address
Địa chỉ multicast được cấu hình trong một nhóm multicast. Nhiều node có thể được gắn cho một nhóm multicast nhất định, và nhóm này được gắn một địa chỉ multicast. Do vậy, node thực hiện truyền dữ liệu sẽ chỉ cần xác định địa chỉ multicast này, để gửi gói tin đến mọi node trong nhóm multicast này.

Địa chỉ multicast cũng có phạm vi: toàn cầu (global), tổ chức (organization-local), một site (site-local), link (link-local) và trong node (node-local). Phạm vi tổ chức và node là hai dạng địa chỉ mới, không có trong dạng địa chỉ unicast. Một node IPv6 có thể được gắn rất nhiều địa chỉ.
• Phạm vi organization-local được sử dụng trong phạm vi một tổ chức với một số site, tuy nhiên định nghĩa không rõ ràng.
• Phạm vi node local chỉ có tính ứng dụng trong phạm vi một node.
Các trường trong Multicast Address:

Cac truong trong Multicast Address

• 8 bit đầu tiên trong địa chỉ multicast luôn luôn là 1111 1111 (FF – hexadecimal).
• Flag (4 bits) chỉ ra đây có phải là dạng địa chỉ multicast được định nghĩa trước (well-known). Nếu có là well-known, mọi bít sẽ là 0.
• Scope (4 bits) .
• Group ID được sử dụng để xác định một nhóm multicast. Có những group ID được định nghĩa từ trước (predefined group ID), như Group ID =1 tức là mọi node. Bởi vậy, nếu địa chỉ multicast là ff02::1 có nghĩa Scope ID = 2 và Group ID =1, chỉ định mọi node trong phạm vi một link (link-scope). Điều này giống như broadcast trong địa chỉ IPv4

Địa chỉ multicast của IPv6 có nhiều ưu điểm so với địa chỉ multicast của IPv4. Một trong số đó là số lượng địa chỉ để sử dụng. Địa chỉ multicast có thể được sử dụng thoải mái hơn. Thêm nữa cơ sở hạ tầng có hỗ trợ multicast có thể xây dựng dễ dàng hơn, vì địa chỉ multicast là bắt buộc trong thực hiện IPv6.

Comments

comments

Xem thêm : 

Hãy like nếu bạn thích bài này

Mọi bình luận cho bài viết xin viết bằng tiếng Việt có dấu . Xin cảm ơn!
Paste your AdWords Remarketing code here