CCNA Voice

ccnavoice

Introducing Cisco Voice and Unified Communications Administration – CCNA Voice

Tải về máy: Tiếng Việt  English

đăng ký học Cisco

icon Giới thiệu chương trình:

 • Chứng chỉ CCNA voice bao gồm môn học Cisco Voice and Unified Communications (ICOMM) v8.0. Khóa học cung cấp những kiến thức về kiến trúc, các thành phần, chức năng của một hệ thống thoại trên nền tảng IP và giải pháp truyền thông hợp nhất của Cisco. Bên cạnh đó, chương trình còn trang bị kiến thức về giám sát và mở rộng của tổng đài Cisco, chức năng hộp thư thoại và hội nghị truyền hình.
 • CCNA voice chứng nhận cấp độ cơ bản về việc quản lý, triển khai các công nghệ thoại trên nền IP như tổng đài IP PBX, điện thoại IP, thiết bị cầm tay, điều khiển cuộc gọi và giải pháp hộp thư thoại.
 • CCNA Voice trang bị kiến thức nền tảng và những tính năng dựa trên cấu trúc Cisco Unified Communication Callmanger Express với quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ (~450 users). Và những khái niệm và cấu hình cơ bản dựa trên kiến trúc Cisco Unified Communication Callmanger Server với quy mô doanh nghiệp lớn (~80000 users). Với Những kiến thức và thực hành lab thực tế giúp học viên có đủ tự tin triển khai giải pháp IP Telephony cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

icon Khả năng đạt được sau khi tham dự khóa học:

 • So sánh sự khác biết giữa thoại trên nền analog và IP
 • So sánh và lựa chọn Analog và Digital PSTN
 • Khái niệm và cấu hình cơ bản tổng đài CUCM và CUCME
 • Cung cấp các dịch vụ và chức năng cơ bản và năng cao CUCME/CUCM
 • Khái niệm về hệ thống Voice Mail System
 • Cấu hình mailbox cho người dùng
 • Bảo trì và khắc phục sự cố CUCME/CUCM/Voice Mail System.

icon Nội dung khóa học:

 • Phần 1 – Cung cấp thiết bị cơ bản và dịch vụ cho người dùng cuối
  • Các tùy chọn tài khoản dùng trên Cisco Unified Communications Manager (CUCM) và Cisco Unified Communications Manager Express (CUCME).
  • Khởi tạo và hiệu chỉnh tài khoản người dùng trên CUCM.
  • Khởi tạo và hiệu chỉnh tài khoản người dùng trên CUCME sử dụng giao diện đồ họa.
  • Khởi tạo và hiệu chỉnh thiết bị đầu cuối trên CUCM.
  • Khởi tạo và hiệu chỉnh thiết bị đầu cuối CUCME sử dụng giao diện đồ họa.
  • Chức năng phân quyền cuộc gọi và sự ảnh hưởng đến hệ thống.
  • Khởi tạo và hiệu chỉnh số điện thoại cấp cho người dùng.
  • Kích hoạt các tính năng cho người dùng liên quan đến điều khiển cuộc gọi, tính năng di động cho người dùng.
  • Lên kế hoạch và triển khai Off-net/On-net Calls
  • Cấu hình bảng định tuyến cho CME/CM
  • Kích hoạt người dùng cho ứng dụng Cisco Unified Presence.
  • Kiểm tra các tính năng của người dùng có được kích hoạt.
 • Phần 2 – Cấu hình thư thoại và hình ảnh
  • Các tùy chọn tài khoản người dùng cho thư thoại.
  • Khởi tạo và hiệu chỉnh tài khoản người dùng trên Cisco Unity Express/Connection.
  • Cấu hình Mailbox cho người dùng
  • Mô tả Cisco Unified Presence.
  • Cấu hình Cisco Unified Presence.
 • Phần 3 – Bảo trì hệ thống Cisco Unified Communications
  • Tạo thông báo của CDR của CMR reports.
  • Tạo thông báo về tổng lưu lượng.
  • Tạo thông báo về hiệu năng sử dụng.
  • Tạo thông báo RTMT để giám sát hoạt động của hệ thống.
  • Giám sát quá trình sử dụng của hộp thư thoại.
  • Loại bỏ các tài khoản không còn sử dụng.
  • Sao lưu dự phòng cho hệ thống.
 • Phần 4 – Hỗ trợ người dùng
  • Kiểm tra kết nối PSTN.
  • Tìm kiếm các lỗi thông qua thu thập thông tin từ người dùng.
  • Giải quyết sự cố cho người dùng.
  • Giải quyết sự cố về thư thoại và hộp thư thoại của người dùng.
  • Nguyên nhân và triệu chứng liên quan đến chất lượng cuộc gọi.
  • Mô tả các ứng dụng điện thoại.

icon Chứng chỉ cuối khóa:

 • VnPro sẽ cấp chứng nhận hoàn thành khóa học nếu học viên tham dự 80% các buổi học trở lên và thi đậu kỳ thi cuối khóa.

VnPro