CCNP LABPRO BCMSN

Đăng ngày: . Bởi: . Lượt xem bài: 2621

04

Tác giả             : Đặng Quang Minh, Hà Đức Bình, Lê Trường Sơn, Nguyễn Anh Tuấn.

Nhà xuất bản : Thông Tin và Truyền Thông

Năm xuất bản: 2009

Giá sách         : 70.000 VNĐ

Đặt sách Online giảm ngay 10%:    63.000 VNĐ   70.000 VNĐ

Nội dung :    buynow_button

Tài liệu cung cấp cho bạn những đặc điểm trong các giao thức sử dụng trong hệ thống chuyển mạch. Có thêm phần lý thuey61t về các giao thức chuyển mạch trước khi giới thiệu thực hành . Với kiến thức chuyên sâu này, các bạn sẽ tự tin khi làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp đòi hỏi trình độ chuyên môn cao.

 MỤC LỤC

1.   Cấu hình Switch port, VLANs, Trunk, VTP, InterVLAN Routing (ôn tập phần Switching của CCNA)

a.   Các khái niệm Vlan, Trunk, VTP.

b.   LAB: Cấu hình Switch port, VLANs, Trunk, VTP, InterVLAN Routing (ôn tập phần Switching của CCNA)

2.   Aggregating Switch link (Etherchannel)

a.   Các khái niệm và hoạt động của Etherchannel

b.   LAB: Aggregating Switch Link (Etherchannel)

3.   Traditional Spanning Tree (802.1D)

a.   Các khái niệm và hoạt động của STP.

b.   LAB: Traditional Spanning Tree.

4.   Bảo vệ mô hình cây STP (Protecting the STP Topology)

a.   Các khái niệm.

b.   LAB: Protecting the STP Topology.

5.   Advanced Spanning Tree Protocol – Rapid Spanning Tree Protocol (802.1w)

a.   Các khái niệm và cách thức hoạt động.

b.   LAB: Advance Spanning Tree Protocol (802.1w)

6.   Multilayer Switching.

a.   Các khái niệm.

b.   LAB: Multilayer Switching.

7.   Dự phòng cho Router (Router Redundancy)

a.   Các khái niệm.

b.   LAB: Router Redundancy.

8.   Quality of Service (QoS)

a.   Các khái niệm.

b.   LAB: Quality of Service (QoS)

9.   Securing Switch Access.

a.   Các khái niệm.

b.   LAB: Port Security.

c.   LAB: Port-base authentication (802.1x)

d.   LAB: DHCP Snooping.

e.   LAB: IP source guard.

f.    LAB: Dynamic ARP inspection (DAI)

10. Securing with VLAN.

a.   Vlan Access List

b.   LAB:  VLAN Access-list

c.   Private VLANs.

d.   LAB : Cấu hình Private VLANs.

11. Wireless.

a.   LAB: Cấu hình Access Point 1130AG của Cisco. Kiểm tra nhiễu đồng kênh và nhiễu cận kênh

b.   LAB: Cấu hình Vlan trên AP1130AG InterVlan-Routing trong mạng Wireless.

c.   LAB: Xác thực Client không dây bằng Radius Server

 

VnPro

 

Comments

comments

Xem thêm : 

Hãy like nếu bạn thích bài này

Mọi bình luận cho bài viết xin viết bằng tiếng Việt có dấu . Xin cảm ơn!
Paste your AdWords Remarketing code here