Cấu hình ACL trên tường lửa Cisco

Đăng ngày: . Bởi: . Lượt xem bài: 4052

Cấu hình ACL trên tường lửa Cisco

Ví dụ 1:

Dữ liệu Inbound tới DMZ Web Server

DMZ

Không có ACL, mặc định dữ liệu inbound sẽ bị chặn.

Để cho phép dữ liệu inbound, làm theo như sau:
– Cấu hình NAT tĩnh cho Web server
– Cấu hình inbound ACL
– Gán ACL cho interface Outside
– Cấu hình NAT tĩnh cho Web server

Cấu hình NAT tĩnh cho Web serverasa1

Ánh xạ một địa chỉ trong vùng DMZ 172.16.1.2 tương ứng với một địa chỉ public 192.168.1.9

Cấu hình inbound Outside

Cấu hình inbound Outside

asa2

Cho phép từ bên ngoài được truy nhập web server ở DMZ server

Gán ACL cho interface Outside

Gán ACL cho interface Outside

Ciscoasa(config)#

asa3

Gán ACL cho interface

asa4

Muốn xem thông tin ACL sử dụng lệnh

ciscoasa# show run access-list [id]

Xóa ACL

ciscoasa# clear configure access-list [id]

Chú ý: Các từ viết tắt

+ lt: less than (nhỏ hơn)
+ gt: greater than (lớn hơn)
+ eq: equal to (bằng)
+ neq: not equal to (không bằng)

Ví dụ 2:

Cho phép truy cập dịch vụ ngoài internet với yêu cầu:
– Lưu lượng thuộc mạng 192.168.1.0/24 là tcp hoặc udp sẽ được NAT tương ứng với dãy địa chỉ 192.168.2.10  – 192.168.2.100.
– Lưu lượng thuộc mạng 192.168.1.0/24 là icmp sẽ được PAT tương ứng với địa chỉ 192.168.2.9.

pat

Xác định luồng dữ liệu được NAT
ASA(config)# access-list NAT extended permit tcp 192.168.1.0 255.255.255.0 any
ASA(config)# access-list NAT extended permit udp 192.168.1.0 255.255.255.0 any

Xác định luồng dữ liệu được PAT
ASA(config)# access-list PAT extended permit icmp 192.168.1.0 255.255.255.0 any

Thực hiện NAT
ASA (config)# nat (inside) 1 access-list NAT
ASA (config)#global (outside) 1 192.168.2.10-192.168.2.100 netmask 255.255.255.0

Thực hiện PAT
ASA (config)# nat (inside) 2 access-list PAT
ASA (config)# global (outside) 2 192.168.2.9 netmask 255.255.255.0

Trần Khánh Huy – VnPro

Comments

comments

Xem thêm : 

Hãy like nếu bạn thích bài này

Mọi bình luận cho bài viết xin viết bằng tiếng Việt có dấu . Xin cảm ơn!
Paste your AdWords Remarketing code here