VPN Backup using IPSEC-DPD

VPN Backup using IPSEC-DPD

Viết ngày bởi

I. Diagram Gắn cáp theo sơ đồ hình vẽ bên dưới. Chú ý chọn lựa router có hỗ trợ IPSEC và đủ cổng FastEthernet. Các switch có thể chia vlan nếu cần thiết (cho các kết nối Ethernet). Router chi nhánh định kỳ sẽ gửi các thông điệp keepalive đến router HO1. Nếu router Ho1 […]

EZVPN – Server using SDM

EZVPN – Server using SDM

Viết ngày bởi

  Tạo Cisco VPN Server Trong Config Mode, chọn VPN/Easy VPN Server và sau đó chọn tab Create Easy VPN Server. Để kích hoạt AAA chọn Enable AAA và nút Launch the selected task sẽ hoạt động. Chọn cổng giao tiếp bên ngoài của VPN Server IKE Proposal để mặc định, sau đó chọn Next […]

VPN Client – Step by Step

VPN Client – Step by Step

Viết ngày bởi

Tạo kết nối mới Sau khi cài đặt chương VPN Client 1. Kích hoạt chương trình VPN Client 2. Chọn nút New để tạo một kết nối mới 3. Nhập tên để định danh và mô ta cho kết nối mới, sau đó chọn Next 4. Hộp thoại kế tiếp sẽ yêu cầu hostname hoặc […]

Paste your AdWords Remarketing code here